Historikk


NETI ble startet 22. november 1997, som en spontan reaksjon etter den internasjonale UFO-konferansen i Ingeniørenes Hus 4-5. oktober samme høst. Konferansen gjorde sterkt inntrykk på de fleste, og Dr. Steven M. Greers appell om å danne arbeidsgrupper i alle land for å bidra til  håndtering av UFO-saken på en demokratisk, åpen og seriøs måte, utløste et initiativ, som senere skulle føre til dannelsen av NETI - Norwegian organisation for the study of ExtraTerrestrial Intelligence.

På konferansen ble det sendt rundt en liste, 128 personer skrev seg på. Noen initiativtagere dannet et interimstyre, som senere innkalte til Konstituerende Generalforsamling.  Den 22. november 1997 var NETI dannet.

Våren 98 startet arbeidet med å få organisasjonen på bena. Et handlekraftig styre kom på plass, og gradvis fikk organisasjonen sin form. Møtelokale manglet i starten, men en ambulerende løsning mellom Oslo og Tønsberg viste seg å fungere ypperlig. Pressemelding angående vår eksistens ble sendt ut, andre UFO-organisasjoner ble kontaktet angående samarbeid, bl.a. UFO-Norge, og forbindelseslinjer til CSETI ble opprettet.

Så kunne NETIs kanskje viktigste oppgave begynne, nemlig et omfattende arbeid for å kartlegge eksisterende informasjon om  UFO-fenomenet, oversette utenlandske artikler, og formidle stoffet ut til medlemmene. I starten skjedde dette gjennom flyers og newletters, i dag har vi vårt eget medlemsblad, UFO-nytt, og vi er også på nettet.

NETI markerte seg tidlig utad, og deltok med stand's og foredrag på flere messer og arrangementer i Oslo og Tønsberg. Allerede i den spede begynnelse var NETI gjenstand for forsiktig interesse i presse og media. Skoler og skoleelver tok kontakt i forbindelse med prosjektoppgaver på skolen om UFO-fenomenet.

NETI skulle allerede sommeren 98 være vertskap for en 5-dagers internasjonal UFO-sighting i regi av Dr. Steven M. Greer fra CSETI. Dette var vårt første konkrete samarbeid med den amerikanske UFO-organisasjonen. Dessverre ble arangementet avlyst på grunn av for få søkere. Vi håper å få gjennomført  arrangementet ved en senere anledning. I stedet ble det UFO-ekspedisjon til Hessdalen i september 98.

NETIs første videokvelder og åpne møter ble holdt på The Church på Karl Johan i Oslo.  Senere ble aktivitetene flyttet til Ryen, og i dag møtes vi på det nyåpnede Alternativhuset i Sagveien 24 i Oslo. Her er vi i gang med både gruppesamtaler og åpne møter i form av videokvelder og foredragsaftener. Det har utviklet seg et spennende og engasjert miljø omkring organisasjonen, og vi opplever at  stadig flere som har hatt UFO-opplevelser nå våger seg frempå, og forteller om sine opplevelser.

Helt siden organisasjonens spede begynnelse har det vært arbeidet frem mot en ny UFO-konferanse. Dette målet har vi nå nådd.

Den 29.-30. januar i år, arrangerte NETI, i samarbeid med UFO-Norge, den første Internasjonale UFO-konferansen i år 2000. Konferansen "UFO-dager i Oslo" ble avholdt i Kongressenteret Folkets Hus i Oslo, med foredragsholdere blandt verdens fremste UFO-forskere: Erich von Däniken, Joe Firmage, Michael Hesemann, Dr. Richard Boyland, Jaime Maussan, Derrel Sims, Dr. Steven M. Greer, Odd Gunnar Røed og Erling Strand.

Konferansen ble en suksess, og tilbakemeldingene fra publikum og foredragsholderne var utelukkende positive. NETI har derved, i samarbeid med UFO-Norge, vist at vi innehar kraft til å sette UFO-saken på dagsordenen også her i Norge. Og dette er vi ikke så lite stolt over i NETI, tatt i betraktning av at organisasjonen bare har eksistert i noen få år!

I 2001 ble NETIs møter i Oslo flyttet til Lambergseter gård. Her var imidlertid ikke oppmøtet så stort som i Sagveien, så det ble besluttet at NETIs møter skulle flyttes til det nye alternativsenteret i møllergaten i Oslo sentrum. Da de opprinnelig planene for åpning av dette alternativsenteret ble forsinket resulterte det i at NETIs møtevirksomhet i Oslo opphørte i 2002. På årsmøtet i 2002 opplevde NETI en del turbulens. Resultatet av dette ble at bladet UFONYTT nå blir trykket i Bergen istedenfor i Oslo samt at redaksjonen måtte bygges opp på nytt fra grunnen av. Dette har igjen medført at bladet kom ut i redusert form i 2002. Nå i 2003 har imidlertid den nye redaksjonen kommet bedre i gang så det er ventet at det skal komme 4 nummer av bladet som vanlig i 2003. Det er også planlagt ny møtevirksomhet i Oslo i vår. Når dette skjer vil det bli skrevet inn under aktiviteter. Det nye styret som ble valgt på årsmøtet i 2003 består av like mange representanter fra Oslo som fra Bergen. 

Den første Internasjonale UFO-konferanse i år 2000 arrangert av NETI og UFO-norge mere info

NETI arrangerte, i samarbeid med UFO-Norge, den aller første internasjonale UFO-konferansen i år 2000. Konferansen ble avholdt den 29-30. januar i Kongressenteret Folkets Hus i Oslo.

Foredragsholderne var blant verdens fremste UFO-forskere: Erich von Däniken, Joe Firmage, Michael Hesemann, Dr. Richard Boyland, Jaime Maussan, Derrel Sims, Steven M. Greer, Odd Gunnar Røed og Erling Strand.

NETI og UFO-Norge har dermed lagt bak seg en meget vellykket UFO-konferanse, som ble avviklet helt etter planen. Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive, og publikum var meget fornøyd, spesielt med bilde- og videomaterialet som ble presentert. Organisatorisk fungerte alt som det skulle, og vi benytter her anledningen til å takke Kongressenteret Folkets Hus for samarbeidet, - og for et meget godt arrangement, både praktisk og ikke minst teknisk .

Foredragsholderne har sendt  oss takkebrev for en godt gjennomført konferanse, der de sier seg villig til å komme tilbake på de samme premisser ved en senere anledning, dersom dette skulle bli aktuellt.

NETI og UFO-Norge har dermed vist seg i stand til å gjennomføre en konferanse av internasjonal skala, og at vi innehar kraft til virkelig å sette UFO-saken på dagsordenen.

UFO-ekspedisjoner

NETI har siden organisasjonens tilblivelse, vært på flere uformelle turer med formål å forsøke  å få kontakt med  ufoer. Høsten 98 var NETI på en 3-dagers ekspedisjon til Hessdalen for å besøke UFO-Norges målestasjon der oppe. Det ble lange og kalde netter, men gruppen hadde hellet med seg, og fikk se et lysfenomen -  det typiske Hessdalsfenomenet, også kalt "juletreet". Samme sommer skulle NETI etter planen være vertskap for en internasjonal UFO-sighting i Norge, ledet av Dr. Steven M. Greer. Denne ble dessverre avlyst pga. for få påmeldte.

Den amerikanske organisasjonen CSETI, v/Dr. Greer, har utviklet teknikker som har vist seg effektive for å etablere kontakt med utenomjordiske, det såkalte CE-5 Initiative. Teknikkene er basert på remote viewing, og er en kombinasjon av mental trening og bruk av teknisk utstyr. NETI's gruppe i Tønsberg arbeider med å sette seg inn i disse teknikkene, og vi håper på sikt å kunne arrangere en ny UFO-sighting i Norge, basert på disse teknikkene, med eller uten Dr. Greer. Tid og sted vil da bli annonsert.

Messer/Arrangementer

NETI har deltatt med stand/ foredrag på Trexpo-festivalen og på Tønsbergmessa, samt på Alternativmessene i Oslo, Bergen og Fredrikstad både i 1998, 1999, 2000, 2001 og 2002. I år 2000 ble arrangementet av den internasjonale UFO-Konferansen i Oslo i januar vårt største løft. På vårparten var NETI til stede med stand på studentenes arrangement av "Galaktisk Aften" i Chateu Neuf, og vi var også som vanlig representert med stand og 3 foredrag på Alternativmessa i Oslo. Vi var også tilstede for andre år på rad på Norges eneste UFO-Messe på Lørenfallet, arrangert av UFOrum.
Inneværende år har startet med deltagelse på Alternativmessa i Bergen 9-11. mars, denne gangen representert ved NETIs Bergens-gruppe, med Torgeir Sjøstrøm Hansen i spissen.

 

Media

NETI har vært gjenstand for medias oppmerksomhet i ulike sammenhenger.  Siden etableringen 22. november 1997 har NETI fått pressedekning i følgende radio/tv-programmer, aviser og tidsskrift:

RADIO:  NRK P3, P4, NRK Østlendingen, NRK Metro, Radio 1 Nor,  Radio Os, Radio Sandefjord, RadiOrakel.

TV: NRK Dagsrevyen, TV2 Nyhetssendingen, Dokument 2 og Magasinet,  TV 3's Sen-fredag m/Thyvold, TV-Norge UngdomsNett, Lokal-TV Oslo's Metropol, NRKTV-Hordaland's Frokost-Tv, TV-Romerike.                          

AVISER: VG, Dagsavisen, Bergens Tidende, Adresseavisen, Fredrikstad blad, Indre Akershus Blad, avisen Tysnes.                                                                                                                          

TIDSSKRIFT: Vi Menn

 

 

          NETI - Norwegian organisation for the study of
                             ExtraTerrestrial Intelligence


                 - Vi søker sannheten bak UFO-gåten  -

| Om NETI | Aktiviteter | UFO-Nytt | Bli Medlem | Linker | Fotografier | Tidsskrift | Forum |
| Videoer | Bøker | Foredrag | Artikler | Dokumentasjon | Medlemssider |

Oppdatert 22 Mai 2006