VEDTEKTER

for organisasjonen

 

- NETI -

 

Norwegian organisation

for the study of

 ExtraTerrestrial Intelligence

 

Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens

 

Vedtatt på Konstituerende Generalforsamling

22 nov.1997 med forandringer på Årsmøte den 08.05.99, 07.05.00, 30.06.01, 17.03.02,  04.03.07 og 30.03.08.

§1. Navn

Organisasjonens navn er NETI, Norwegian organisation for the study of ExtraTerrestrial Intelligence/Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens.