MER INFORMATION OM
UNIVERSELL VIT TID HEALING


Den Universella Vit Tids Healingen uppkom för att högre väsen som följt utvecklingen på Jorden, såg att behovet av healing ökade hos önniskan. De såg också att människorna mycket väl kunde göra detta helande själva, genom att öppna upp sig mot den universella healingkraften. Dessa högre väsen bar på urgamla ljusa och kärleksfulla kunskaper, så även kunskapen om vit tid. De visste, genom sina tidigare kontakter med människor, att dessa kunde koppla upp sig på och använda sig av vit tid.
    De kontaktade människorna kunde till och med lära sig att sortera den vita tiden och färdas med hjälp av denna. Människan hade alla möjligheter till att förstå och använda sig av healingkrafter på rätt sätt. Dessa högre väsen skapade nu en ny form av healing och anpassade denna på alla vis till de jordiska behoven och människans förutsättningar. Den nya healingformen med vit tid skulle ge rätt mängd kraft på rätt frekvens, men även ge ett skydd och en säkerhet både till utgivaren och mottagaren.

    Healingen som skapades kallade man är Universell Vit Tids Healing och den skräddarsyddes för människans behov. Hon skulle med goda möjligheter kunna ge ut och ta emot healing, en healing som ligger på ett mycket högt plan. Healingformen man nu hade skapat, gick även att ge ut till annat än människor. Detta eftersom den är mer anpassad till Jorden i helhet än just till en specifik ras. Detta innebär att healingen mycket väl kan och bör ges även till annat, däribland givetvis till vår egen natur och hela Jorden som planet. Healingen går även att utföra på de ting som för oss inte kanske ses som levande materia.

    Den Universella Vit Tids Healingen kan läras ut till alla människor, vem det än är. Aldersmässigt bör eleven helst vara minst 10 år gammal eller fullt mogen att ta det ansvar som det innebär i att vara healer. Healingens skapare har ett citat som lyder: "Healing i denna form med vit tid är helt samstämmig med människan och hennes förutsättningar och behov av att ge ut och ta emot healing". Vidare följer healingen hennes utveckling, så att förutsättningarna för att ge ut healing ändras, samtidigt och tillsammans med utvecklingen av även andra former av mentala förmågor. Healingen skall kunna uppfylla alla hennes behov vid mottagandet. Allt sker utan att störa eller förstöra något i det mänskliga karmat. Inget mörkt kan komma från denna typ av healing.

    Var och en av de som utbildas till healer har olika utgångsläge. Detta beror delvis på att en person med tidigare livs erfarenheter, genast kan gå in på en hög nivå och bli en mycket stark healer. Men alla vit tids healers mognar efter hand och växer till sig i styrka. Man ändrar med tiden även till viss del sin kvalitet. Denna utveckling sker i personens egen takt, allt beroende av hur ofta man använder healingen. Det finns inget tak, ingen gräns för styrkan och tillväxten, till sist blir allt möjligt. Just på grund av detta faktum har denna healingform och dess healers hållit sig dolda länge. Detta har skett för att healers inom denna form av healing så snabbt utvecklas och blir mycket starka. På några få månader blir kraften mycket stark och det krävs inte många år för att nå mycket långt.

    Många tidiga vit tids healers har inte fått ut lära healingen full ut förrän efter maj 1993 (då gick människan och Jorden igenom en naturlig medvetande höjning). I samband med detta fick vi som arbetar med högre väsen nya direktiv och möjligheter. I vanliga fall när man healar lägger man sina händer på mottagarens kropp (kläderna på) enligt vissa former av regler, men de healers som jobbat länge kan heala genom att bara använda sin blick och sitt sinne. Eftersom detta skulle skapa allmän debatt och uppseende i press har man alltså på sätt och vis minimerat användandet fram till 1993. Nu är det dock fritt att gå ut och använda healingen, nytt är också att man nu också öppet får lära ut den Universella Vit Tids Healingen.

    Den Universella Vit Tids Healingen är unik på grund av att man går in i och använder sig av vit tid. Som healer jobbar man med den vita tiden vid själva utövandet. Vit tid är detsamma som att nutid, dåtid och framtid i en och samma tidsenhet. Tiden slås alltså samman i en enhet, likt regnbågens färger som tillsammans ger vitt ljus. På grund av den vita tiden har healern möjlighet att ge ut av healingkraften till mottagaren innan sjukdomen ens uppkommit hos denna, heala smärtan i nutiden och gå in i framtiden för att där förhindra dess återuppkomst.

    Den Universella Vit Tids Healingen och dess utövare tar sin kraft utifrån universum och detta gör att man aldrig kan tära på sin egen energi och blir uttröttad. Detta är annars en av de stora riskerna vid andra former av healing. Denna form av healing ger däremot healern en bättre hälsa och efter själva ut ävandet blir man som healer pigg och känner sig i god harmoni. Detta beroende på att healern själv får till sig en liten del av den utgivna healingkraften. Lite kraft fastnar på vägen, allt detta sker automatiskt i och med att kraftflödet passerar igenom själva healern, innan det träffar och går in i mottagaren. Flödet av kraft går bara åt ett håll, från healern till mottagaren. Varken mottagaren eller healern kan ta upp något av den andres sjukdom, humör etc.

    Den Universella Vit Tids Healingen är också speciell i ett annat hänseende, karman kan aldrig på något sätt förstöras, rubbas eller ändras. Om sjukdomen hos mottagaren är karmabunden, stängs healingkraften av för healern och detta känner healern i så fall i sina händer. Alltså kan ingen utövare av denna healingform någonsin ta på sig en annan människas karma. Flödet sker åt ett håll och skydd finns mot oönskat återläkage.

    I denna moderna New Age tid talas det så mycket om att man skall öppna upp sig, men mot vad? Gott eller ont? Den Universella Vit Tids Healing ger en upp öppning av sina healers, när detta sker, är det mot något gott, ljust och kärleksfullt. Vissa spärrar i sinnet tas bort när man initieras till vit tids healer. Skillnaden mellan de så populära uppöppningarna i New Age kretsar och den Universella Vit Tids Healingen är dessa: Tusentals år av kunskap och erfarenhet ligger bakom och har skapat denna healing. Högre väsen och ljusväsen har skapat denna unika healingform och vakar över dess användare. Stundom är dessa ljusa väsen även närvarande när healing ges. De har skapat ett filter, ett skydd för alla som healar med vit tid. Detta skydd gör att inget ont eller mörkt kan ta sig in i eller påverka healern.

    Healingen är utformad så att man inte växer till sig annat än i sin egen takt. Utveckling bestämmer man alltså till största delen själv över, allt beroende på hur man handskas med sin gåva.

    Med den Universella Vit Tids Healing kan man också heala djur, växer, mat och materia, men även händelser. Ja, det går att heala i stort sett allt och alla. Det torde alltså inte finnas någon begränsning för användandet, så länge detta sker på Jorden med omnejd, uppåt i vår egen atmosfär. Hela tiden utvecklas healern, även om han eller hon bara ger healingen till sig själv utan att ta emot andra och ge kraften till dessa. Varje healingtillfälle ger en höjning av möjligheterna att ta in mer kraft. Till sist blir alltså, som tidigare nämnts, healern så stark att det räcker för healern att bara titta på en person fär att denna skall må bättre eller bli helt frisk.
    Dock får väl aldrig ödmjukheten inför kraften glömmas bort. Att säga: Jag gjorde allt detta... är ord som aldrig bör komma från en ödmjuk healers mun. Vi är alla bara verktyg fär en kraft fylld av värdighet och vi som redan är healers skall alltid med värdighet och ödmjukhet utföra vårt arbete, utan att skryta eller bravera om hur bra vi är. Ingen är bättre än en annan hur stark kraft som än passerar igenom denna.

    Man kan illustrativt säga om den Universella Vit Tids Healings utövare att; "Healern har som en tratt på huvudet och där går kraften in. För varje healingtillfälle vidgas denna tratt och blir ett steg större. Detta gör att healern får mer och mer tillgång till universums hela ljus och kärlekskraft. En kraft kommen från Alltet och det gudomliga. Eftersom tratten växer till sig i ens egen utvecklingstakt, ger detta healern en mild, men också som tidigare nämnts en egen styrd utveckling. Det finns dock genvägar att tillgå för den som vill öka på sin kraft i större steg och på så vis vidga tratten snabbare och i flera steg på en gång.

    Detta kan bara göras av en person med ren öppen kunskap i Universell Vit Tids Healing. Denna person måste vara säker i sin bedömning av om healern är lämpad att öppnas till mer kraft och med värdighet kan använda denna. Man kan alltså inte smita in och få en högre kraft och ett personligt högre medvetande hur som helst. De extra steg som man kan öppna upp tratten med, börjar alltid med 100 till 150 steg, sedan 200 till 250 steg och slutligen i 500 till 550 steg. Man startar alltid med de lägsta stegen och jobbar sig sedan upp åt under det att läraren kontrollerar elevens förståelse av sin höjning. Dock kan nämnas att 1000 och 10.000 stegs höjning inte ännu finns med för jordiskt bruk. Detta eftersom så stora höjningar innebär en alltför omvälvande energi och frekvenshöjning för vanliga människor. Oftast görs höjningarna av eleverna av huvudläraren i landet man bor i. Men detta får naturligtvis även gäras av hägre väsen och ljusväsen.

    Det skall finnas fyra lärare och en huvudlärare i varje land. Större länder kan dock ha flera lärare än så. Den Universella Vit Tids Healingen går att använda på en mycket stor mängd sätt, som van healer kan man skräddarsy sin behandling efter vem som skall ta emot den. Healingen går in på alla nivåer och i alla kroppar även energikropparna. Så det gör inget om man missar och lägger händerna lite fel. Healingen går dit den behövs. Den Universella Vit Tids Healingen ger också möjligheter att göra specifika behandlingar. Man kan separat rena auran eller balansera chakran. Man kan också ge extra energi, detta sker i form av en eller flera ljusstavar som läggs in i kroppen. Denna ljusstav fungerar sedan som ett personligt batteri som mottagaren kan ta kraft av i upp till två månader. Kraften från en vanlig en timmas healing håller oftast i sig i två veckor. Återbesök bör därför helst ske innan denna period löpt ut. Universell

    Vit Tids Healing innefattar också distanshealing. När denna ut övas så går healern efter vissa regler och använder vissa tecken. Dessa tecken kan även användas i andra sammanhang, då för extra kraft. Tolkningen av distanshealingens tecken är denna: De är en klar tolkning av den totala kärlekens kraft, ur denna kraft kan inget ont komma. Denna del av healingen kan aldrig användas i negativt syfte. Den kan aldrig skada någon eller något, detta gäller för hela den Universella Vit Tids Healing med alla dess delbitar och separata behandlingsformer.

Vad händer vid en healingsession:

    Patient och healer bli mentalt sammanlänkade vid Universell Vit Tids Healing. Mottagaren kommer att få samma hjärnvågor som healern under de första 30 minuterna. Detta betyder att alla hjärnvågorna Beta, Alfa, Theta och Delta, är aktiva till 90%! Därf är är också de 30 första minuterna viktigast i healingen. I regel ges närhealing i 30 till 50 minuter, axelhealing i 15 till 40 minuter, distanshealing i 3 till 20 minuter, djurhealing i 5 till 15 minuter, olycksfallshealing i 10 till 20 minuter och lätt beröringshealing, ta i handhealing 1 sekund till 1 minut. Healingkraften tar sig in i healern via kronchakrat. Kraften går ner, till en liten bit under hjärtat på healern, vänder där och går sedan upp igen för att till slut gå ut via healerns händerna.

    Vid utövandet lägger healern in kraften i mottagarens kropp genom att lägga sina händer på denna. Kraften säkras, sluts in i mottagaren genom att vissa ställen stängs till. En del ställen lämnas dock helt eller delvis öppna, detta så att mottagaren själv kan samla upp mer kraft ur naturen runt sig. Vanligtvis lämnas de rörligaste delarna på kroppen öppna t.ex. armar, tår etc. Man bör med fördel rekommendera den behandlade att ta en promenad i naturen efter healingen. Detta ger en ökad effekt och ett mer permanent resultat. Dock bör tilläggas att mottagaren på sin promenad inte kan ta upp dåliga vibrationer eller kraft från omgivningen. Kraften som läggs in håller i sig, finns kvar och verkar i kroppen på mottagaren i en, upp till två veckor vid närhealing. Allt beroende av sjukdomens art eller hur allvarlig skadan är, detta gäller även vid vit tids healingens andra former t.ex. vid:
    Axelhealingen håller kraften i en till tre dagar, distanshealingen i en till två dagar, djurhealing en vecka, olycksfallshealing en till sju dagar och lätt beröringshealing, ta i handhealing i några timmar, upp till en hel dag. Vid distanshealingen kan även healing av situationer, händelser naturligtvis ske.

    En vit tids healer kan även vid distanshealingen fråga om saker och känna av svar i ja eller nejform. Healern har också, om det ej bryter mot mottagarens karma, möjligheten att ändra ett nej till ett ja eller tvärtom vid situationshealing. Healingen fungerar i regel inte alls, om den skulle ha stört mottagarens karma. Healern känner alltid av om ett spärrande karma finns, detta eftersom healingkraften då inte kommer ig ång.

    En healer i Universell Vit Tids Healing har även kunskap om en mängd andra områden än bara de om healing. En av dessa kunskaper är kunskapen om universums kraft och energirörelse "Den Gyllene Rörelsen". Denna healing är framställd av högre väsen, utomjordingar och ljusväsen för hela mänskligheten och den enskilda människans bästa. Dessa varelser har en djup tro på Alltet. Denna deras tro säger att allt och alla är unika och att vi alla ger ut en kraft unik för varje varelse och väsen. Vi människor, allt och alla ingår i Alltet så som en liten del. I Alltet finns allt så även gudomligheten. Man behöver inte tro på något för att utöva Universell Vit Tids Healing, men om man tror på en högre makt är detta ej någon nackdel utan snarare tvärtom. Det finns mängder av utövare av Universell Vit Tids Healing. Nya healers utbildas hela tiden.


VILL DU VETA MER OM KURSER OCH FÖREDRAG I UNIVERSELL VIT TID HEALING?