Du kan lära dig DEN GYLLNE RÖRELSEN på tre sätt:


1. Genom att ladda ned filmerna och lära dig.
2. Genom att följa vår "steg-för-steg" lektion.
3. Genom att kombinera båda.


Vi rekommenderar att du följer punkt 3, då du både får en noggrann genomgång av varje steg av DEN GYLLNE RÖRELSEN och samtidigt kan se den utföras av en kunnig person.

Alla människor utför DEN GYLLNE RÖRELSEN efter sina fysiska förutsättningar. Ju mer känsla man lägger ned i rörelsen ju mer kraft kanaliseras. Det är inte bara att "vifta lite med händerna" - då får man mindre effekt än om man genomför rörelsen med djup och känsla. Samma gäller den som visualiserar: var noggrann och effekten ökar. En rörelsehandikappad person behöver som sagt inte utföra rörelserna perfekt, utan bara lägga ned sitt hjärta i dem för att få styrka. Detta är mycket viktigt.

Vi har lagt upp fyra olika filmsekvenser:

1. En film visar Gyllne Rörelsen "rakt av" utan klipp.

2. En film innehåller inklippta sekvenser på de delar som kan uppfattas som svårförståeliga.

3. En sekvens beskriver en del av DEN GYLLNE RÖRELSEN där man kastar bort eventuell dålig energi från "tredje ögat" i pannan. En rörelse många uppfattar som lite krånglig.

4. En sekvens beskriver en del av DEN GYLLNE RÖRELSEN som visar hur man kopplar ihop energier och sedan kastar bort eventuella dåliga energier.

Nu kan du ladda ned filmerna om du så önskar:


1.

DEN GYLLNE RÖRELSEN (utan inklipp)

QUICKTIME (2,0MB)

AVI (2,0MB)


2

DEN GYLLNE RÖRELSEN (med inklipp)

QUICKTIME (1,5MB)

AVI (2,6MB)

3.

Koppla ihop energier

QUICKTIME (928K)

AVI (928K)

4.

Kasta bort dåliga energier från pannchackrat

QUICKTIME (480K)

AVI (480K)


STEG-FÖR-STEG LEKTION

THE GOLDEN MOVEMENT can be learnt in three ways:


1. By downloading the films.
2. By following our step-by-step tutorial.
3. By a combination of number 1 and 2.


We recommend that you follow number 3, since this gives you a deeper understanding of the movement.

Every human performs THE GOLDEN MOVEMENT according to his or her physical abilities. The more feeling you put in the more energy gets channeled down to you. It is not just "waving with your hands". A person with a handicap has to put his or heart into the movement. As said before: the movements don´t have to be physically "perfect" - but the more heart put into it the better! This is very important.

For your benefit we have included four short movies, describing different parts of THE GOLDEN MOVEMENT:

1. Number one shows the whole movement from one angle.

2. Number two is almost like the first, only we cut to the parts that most people find tricky to learn.

3. Number three concentrates on a part of THE GOLDEN MOVEMENT some people might find a little bit tricky. It describes how to throw away unwanted energies from the third eye (located between the eyebrows).

4. Number four concentrates on another part some people find tricky. It describes how to connect energies and throw away unwanted ones. Study this sequence.

If you wish you can now download the movies:


1.

THE GOLDEN MOVEMENT

QUICKTIME (2,0MB)

AVI (2,0MB)


2

THE GOLDEN MOVEMENT (with insert cuts)

QUICKTIME(1,5MB)

AVI (2,6MB)

3.

Connecting energies

QUICKTIME (928K)

AVI (928K)

4.

Throw away negative energies from the third eye

QUICKTIME (480K)

AVI (480K)


STEP-BY-STEP TUTORIAL