her finnes samlet en del  "tidløse" kosmiske budskap - telepatisk overførte av - slik jeg bedømmer det - høy kvalitet....

bildet viser at telepatisk overføring kan komme fra mange kilder - og enten foregå via høyere- og lavere bevissthetslegemer. Personen kan være i kontakt med noe hæyere utviklede mennesker på et skjult/skjærmet eller uskjærmet fartøy i nærheten. Eller fra vesener på et av jordens høyere plan - eller fra sin egen OVERBEVISSTHET ELLER SJEL. Eller fra meget fjerne systemer i KOSMOS.                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                           Bilde laget av Rune Øverby i januar 2002.

innhold: