links   ufokontakter english cases  Martinus   mysterier LobsangRampa  coverups  kosmiske ideer  åndelig visdom  lydforedrag  minYoutube 

norges jernbaner fra lufta


 | english site/part | mysteries of the world | intervjuer norske | youtube

opptak fra lokal ufo-konferanse 3-4.juni-2017 

Rune Øverby's web-base

(norsk, svensk og engelsk språk. Nordic & english texts)

Here you can get information on well-documented contacts to/from higher developed civilizations and their supervision on our planet in this critical period in Earths history. Also a lot of technical, spiritual and historic information - showing a way to Earths future after the crisis in progress......

link til de "gamle" åpnings-sider med lettere grafikk/lastetid:

hoved / ånd-/ ufokontakt


NB- bruker du widescreen-skjerm bør du klikke ikonet til venstre for avslutt-krysset øverst til høyre og justere grenseskillet for bedre lesbarhet på sidene her

 

om denne nettbasen

about this web-base

mario duguay spiritual art

Bøker og forfattere som omtaler Atlantis

om Meierkontaktene

om Talmud Jmmanuel

klikk ellers på bildene under som smakebiter og merk at undersidene er på toppmenyen

 

 

German UFOs in the 40s

-jordisk bygde ufos etc

 


 

Denne basen inneholder logisk, åndsvitenskapelig - romfolkrelatert stoff fra mange kilder - det meste er omfattende artikler. Stoffet her viser en vei som denne vår sivilisasjon er på vei mot......

 

 

 

bildet viser symbolsk at den ytre fysiske personens sjel/ånd/overbevissthet - er noe langt mer enn "hjernen". The REAL person is much more than "the brain" |mer|

     

picture down: the coming of the NEW AGE / den nye verdensimpuls utløses i denne tid - hovedimpulsen kom 1921--> (MartinusKosmologi)  |  onlineforedrag i lyd/mp3 | flere lydforedrag | Norge Fra Lufta

 

 

 

 

 

 

 

 

NB- bruker du Widescreen-skjerm bør du klikke ikonet til venstre for avslutt-krysset (A) øverst til høyre og justere grenseskillet  (som B) for bedre lesbarhet på sidene her

alternative search

min sønn Fredriks flyside som han lagde da han var 11 år i -99

Fredrik og Runes Kansas-side

Runes kosmiske kunst | Mine flysider med "old-time" ultralight-flyving fra 80-90tallet i "Hedmarks dype skoger" | Gamle, spesielle Renabilder

solnedgang over Mjøsa - knipset fra der jeg bor