her finnes samlet en del  "tidløse" kosmiske budskap - telepatisk overførte av - slik jeg bedømmer det - høy kvalitet....

bildet viser at telepatisk overføring kan komme fra mange kilder - og enten foregå via høyere- og lavere bevissthetslegemer. Personen kan være i kontakt med noe høyere utviklede mennesker på et skjult/skjermet eller uskjermet fartøy i nærheten. Eller fra vesener på et av jordens høyere plan - eller fra sin egen OVERBEVISSTHET ELLER SJEL. Eller fra meget fjerne systemer i KOSMOS. Bilde laget av Rune Øverby i januar 2002.

 

innhold:


ellers:

BRA oversatt side fra LADY KADJINA

 profetier - mottatt januar 2003 - året da "ting" vil skyte fart karmisk sett?

VARSELDRØM MED KJEMPEBØLGER  Natt til 3.april 03 hadde Tore Alstad en helt klar drøm.....

Utdriving av snylteånd 

hovedside