The Missing Secrets Of Nikola Tesla as videos
Tesla The Race to Zero Point Free Energy ( Documentary)

Tesla og fri energi | his el-car in-31below

Oversatt fra boken Secret Societies (av jan van hilsing) side 247:

I 1884 samarbeidet Tesla med Edison men de skilte snart veier fordi de hadde forskjellig syn på hvordan de skulle produsere elektrisk energi, og Tesla begynte å arbeide for Edisons konkurrent Westinghouse. I 1892 hadde Tesla konstruert den første kraftstasjon for vekselstrøm – senere bygget av Westinghouse ved Niagarafallene. En kort tid senere ble Tesla utslynget i et "vitenskapelig superrom" hvor, som vi vet i dag, ingen dalevende vitenskapsmenn kunne følge ham. Bare bankeieren J.P. Morgan - som hadde finansiert - Westinghouse lot til å forstå hva det dreide seg om. Tesla hadde funnet en metode å tappe energifeltet som omgir Jorden og som oppfyller rommet i det vi kaller eter – dette var gratis energi. Samtidig brukte han dette eterfelt i oppfinnelser til mange former for kommunikasjonssystemer og energitransport. Energikilder som kull olje og vann ville bli foreldet ut av dette - og verdiløse sammen med høyspentslinjene.

Skip, biler, fabrikker og husholdninger kunne trekke energi direkte fra dette eteriske energifeltet. Sist i 1898 kom Tesla nær ved den tekniske løsningen i å samle energi fra eteren i sitt laboratorium i Colorado Springs – dette var finansiert av "finansmannen" J.P. Morgan. I dag er denne teknologien kjent som omdannelsen av gravitasjonsenergi eller tachyon energi. Morgan forsto snart hva denne utvikling betydde. Kontrollen av energi: elektrisitet, olje, bensin og kull etc. ville derved ikke lenger kunne sikres. Derfor ga han ordre om at Teslas arbeide i Colorado Spring laboratoriet skulle opphøre og at verkstedet skulle ødelegges. Men Tesla ga ikke opp. Inntil sin død 7. januar 1943 oppfant han flere forbløffende oppfinnelser – noen revolusjonerende og noen med følger som man ikke enda forstår i dag. Hans oppfinnelser kunne (teknisk sett) snudd Jorden til et paradis. Men dette var ikke hva manipulatorene ønsket.

Blant hans oppfinnelser var maskiner som kunne samle energi fra tachyon feltet og forvandle dette til nyttig energi, og også en converter fra 1931 som kunne drive blant annet biler. Testbilen ble kjørt i en uke ved 130 kilometer i timen uten brenselkostnader. Et apparat på størrelse med en vinbeholder kunne produsere energi nok for en hel familie i sitt hus. Senere lyktes det han å skape kunstig jordskjelv gjennom vibrasjoner som ble innsatt i tachyonfeltet. En gang ble en hel blokk i New York rammet av et slik skjelv. Ved siden av patenter på fjernkontroll av apparater fra 1898 utviklet han også energi-overføringssystemer uten kabler.

 

Tesla's life and legacy

mer om TESLAs liv i kortform - engelsk tekst  eller her

 


også Martinus bekreftet at dette med løsningen med "fri energi" var snublende nær - og han sa at om det ikke var for "Forsynets Plan" med å forsinke dette  - hadde det kommet fram for lengst.

 Så heller enn å forbanne "illuminati" og andre som av selviske grunner forsøker å hindre dette å komme fram -  forsøk å forstå at det er en mening at dette ikke kan utnyttes før de maktsyke tanker på jorden er døde/diskarnert eller fjernet på andre måter. Husk at det er den enkeltes EGET ANSVAR å gjøre denne indre opprensning i sin bevissthet.(r-ø-kommentar). 


mer om Teslas elektriske bil: 

NIKOLA TESLA'S AETHER-POWERED CAR

Similar 1931 Pierce-Arrow that was converted to electric power by Tesla

"... Nikola Tesla was one of the greatest mind that ever lived. The U.S. Patent Office has 1,200 patents registered in the name of Nikola Tesla and it is estimated that he could have patented an additional 1,000 or so from memory!

But, back to our electric automobiles - in 1931, under the financing of Pierce-Arrow and George Westinghouse, a 1931 Pierce-Arrow was selected to be tested at the factory grounds in Buffalo, N.Y. The standard internal combustion engine was removed and an 80-H.P. 1800 r.p.m electric motor installed to the clutch and transmission. The A.C. motor measured 40 inches long and 30 inches in diameter and the power leads were left standing in the air - no external power source!

At the appointed time, Nikola Tesla arrived from New York City and inspected the Pierce-Arrow automobile. He then went to a local radio store and purchased a handful of tubes (12), wires and assorted resistors. A box measuring 24 inches long, 12 inches wide and 6 inches high was assembled housing the circuit. The box was placed on the front seat and had its wires connected to the air-cooled, brushless motor. Two rods 1/4" in diameter stuck out of the box about 3" in length.

Mr. Tesla got into the driver's seat, pushed the two rods in and stated, "We now have power". He put the car into gear and it moved forward! This vehicle, powered by an A.C. motor, was driven to speeds of 90 m.p.h. and performed better than any internal combustion engine of its day! One week was spent testing the vehicle. Several newspapers in Buffalo reported this test. When asked where the power came from, Tesla replied, "From the ethers all around us". Several people suggested that Tesla was mad and somehow in league with sinister forces of the universe. He became incensed, removed his mysterious box from the vehicle and returned to his laboratory in New York City. His secret died with him!

It is speculated that Nikola Tesla was able to somehow harness the earth's magnetic field that encompasses our planet. And, he somehow was able to draw tremendous amounts of power by cutting these lines of force or causing them to be multiplied together. The exact nature of his device remains a mystery but it did actually function by powering the 80 h.p. A.C. motor in the Pierce-Arrow at speeds up to 90 m.p.h. and no recharging was ever necessary!

 

from: http://fourwinds10.com/

more:

The Missing Secrets Of Nikola Tesla as videos

Tesla The Race to Zero Point Free Energy ( Documentary)

http://www.keelynet.com/energy/teslafe1.htm

http://www.keelynet.com/energy/teslcar.htm

Tesla letter about the Electric Car

 


Although he had succeeded in winning the majority of his patent lawsuits, his technology had been repeatedly stolen and sold to the German Nazis and other foreign governments, so he never achieved the financial success he deserved. The embezzlement of his capitalization went unchecked throughout Tesla’s career. At the time of his death (by murder, according to Skorzeny) on January 6, 1943, Tesla died virtually penniless.


*

Tesla had begun construction of a wireless power transmission tower (“Wardenclyffe,” Shoreham, Long Island) with funds invested by J.P. Morgan (bankman). When Morgan discovered that the tower would transmit free electricity and radio waves, he cancelled the project and had the tower dismantled, then sold for scrap. Morgan was not about to allow Americans to receive free electricity, television and radio. Tesla was devastated when he received the news, but continued on with his new inventions.

 

Tesla autobiography directlink, may diseappear

main/Hovedsiden

The Missing Secrets Of Nikola Tesla as videos  |    The Missing Secrets Of Nikola Tesla as videos