En himmel på jord

Nordisk Nettverk av Lysarbeidere


Tenk deg et bilde hvor du er fri, fri til å uttrykke din guddommelige verden, i hver tanke, følelse og handling. Du er fri til å skape deg en verden der "blomster gror", en himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser. En jord der blomster gror, kan du ønske mer...

Vi har et fast bilde av hvem vi er og hva vi kan. Dette bildet gjør det mulig for oss å uttrykke oss og handle i verden, men setter samtidig begrensninger for oss - begrensninger som hindrer oss i å se oss selv som de fulle guddommelige skapninger vi er. Ved å løse opp på disse forestillingene om oss selv og hva vi evner å skape, vil vi åpne oss opp for å uttrykke det guddommelige liv, samt lære å leve i større samklang med universet.Hvem er Nordisk Nettverk av lysarbeidere?

Nordisk Nettverk av Lysarbeidere (NNL) er en initiativ- gruppe, hvor formålet er å videreutvikle lysarbeidernes nettverk i Norden. Initiativgruppen består av koordinatorer fra de Nordiske land.

Det grunnleggende mål med Nordisk Nettverk av Lysarbeidere er å styrke Guds arbeid på Jorden - og spesielt i Norden - ved å søke å bevisstgjøre oss om hvordan vi mere effektivt og direkte kan delta i dette arbeid. Ved overgangen til Vannmannens tidsalder har de Nordiske land et særlig ansvar overfor jorden og menneskeheten.

Vårt praktiske arbeid som nettverk er bl.a. å arrangere et årlig seminar. Seminarets mål er å samle lysarbeidere på tvers av åndelige grupperinger og landegrenser, for å skape et forum hvor vi kan søke å samarbeide direkte med den guddommelige verden, hvor vi kan inspireres av den, hvor vi kan dele personlige erfaringer om guddommelig samarbeid, og hvor vi kan skape personlige kontakter til andre åndelig søkende. Målgruppen er de mennesker i de Nordiske land, som gjennom lysarbeid søker å hjelpe jorden og menneskeheten ved overgangen til Vannmannens tidsalder.Aktuelle Internett-adresser

NettNytt - Nyhetsblad fra NNL

Den Gyldne Cirkel

Northern Light

Operasjon Jorden - Ressursbase for Nordiske Lysarbeidere

Nordisk Nettverk av Lysarbeidere.