NettNytt - Nyhetsbulletin for Nordisk Nettverk av Lysarbeidere


Kjære venner i Nettverket!

Mange føler at tiden går for fort og at man strever med individuelle prosesser, og det kan være vanskelig å få tid til å gjøre alt man ønsker å gjøre. Så også med NettNytt. Redaksjonen består av travle mennesker og jeg ble opptatt med de praktiske tingene i forbindelse med sommerseminaret på Vaksvik i juni. Sommerferien kom også litt brått på oss, layouten på dette nr. er derfor litt annerledes siden jeg tok den selv. Men nå er sommerseminaret avholdt med rimelig god suksess, og nå er altså en ny utgave av NettNytt endelig ute.

1 dette nummeret har vi som vanlig med en oppdatering av det siste arbeidet i Fredsuniversitetsgruppa, vi har med en artikkel om "Nordens karma" som er kanalisert gjennom William J. Schaffer og vi har som vanlig oversikt over aktiviteter i Nettverket og en seksjon med tjenesteformidling for de som søker andre mennesker til felles arbeide. For å muntre opp de som synes dagene blir for tunge, har vi med en artikkel ined oppmuntring fra Rolf-Thore. Send gjerne inn ditt bidrag!

Takk til alle som har betalt inn den frivillige kontingenten til Nettverket, pengene kommer kjærkomment med., og det er fint å se at det eksisterer en vilje til å holde Nettverket levende. Pr. dags dato står det over 400 mennesker på adresselisten til Nettverket, og ca. 100 personer har betalt inn kontingent.

Takk også til alle som på en eller annen måte har hjulpet Nettverket med praktiske gjøremål (ingen nevnt, ingen glemt ... ) Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle en fortsatt riktig god sommer, og ser fram til nytt samarbeide utover høsten, en tid som ventelig vil bringe mye spennende med seg.

Med kjærlig hilsen

Ulf-Inge

Innhold: