omtale av boken:

The Challenge Of Contact


av Philip Krapf  

her ref. av  Mats Sederholm i Stockholm

Referat fra den første boken på norsk

 

Engelske utdrag fra den første boken til Krapf.

hva SheldonNidles kontakter sier om manipuleringen fra de skjulte "maktallianser" her på jorden.
Philip Krapf, den f.d. redaktören med 25 års erfarenhet från Los Angeles Times fortsätter sin berättelse om sina äventyr med den utomjordiska rasen "The Verdants" i boken The Challenge Of Contact som utkom i September i år.

Krapf fortsätter där den förra boken tog slut, 1997. De första 50-60 sidorna är ganska så täta och intressanta, men inte lika dramatiska som ombordtagningen och upptäckten av utomjordingarna i sig, vilket redan blev avklarat i hans första bok, "The Contact has begun".

Boken tunnar ut rent innehållsmässigt och förlorar alltmer substans. Boken är inbunden och på ca 180 sidor varav de sista ca: 50 sidorna är en enda lång epilog.

I den första boken framställdes The Verdants som en av de mest intelligenta raserna i Universum tillika de som dominerade. De har planerat för en öppen kontakt mot jorden och anser sig ha en stor erfarenhet av detta. I deras organisation ingår jordiska ambassadörer och länkpersoner ungefär som det brukar göra bland utomjordiska federationer och förbund intresserade av en öppen kontakt. Den enkla bilden av landningsprojektet, organisationen och av The Verdants själva blir nu mer komplicerad och störd.

Den i första boken ganska så naiva och auktoritetstroende Krapf blir nu medveten om olika grupperingar som är fientliga mot The Verdants  och utomjordingar i allmänhet. De perfekt utvalda ambassadörerna håller inte måtten. Detta trots att The Verdants ansett sig ha valt ut de mest intelligenta människorna, de allra skickligaste inom sin yrkeskår, men också de allra intelligentaste bland sina egna.

En av de mest framstående Verdant-individerna inblandade i landningsprojektet mot jorden, "Martin", tvingas berätta för Krapf att landningsplanerna kanske ändå inte kommer att hålla såsom Krapf blev upplyst om i sin första bok.

"Martin":
”Det är den där mångfalden hos människorna som skapat så många problem för oss och som gjort att vi har felkalkylerat händelserna på Jorden. Sanningen är att vi kanske har gjort ett misstag! Jag som är 3640 år gammal kan endast erinra mig att jag gjort några enkla misstag under hela mitt liv. Ja det är otroligt!

Krapf:
”Men är inte det omöjligt?! Under mitt första besök här på Goodwill sa ni att Verdants har absolut intelligens. Hur kan ni göra ett misstag?!

***
Det är förstås två mycket naiva varelser som för den här dialogen. Men jag ska inte döma för hårt. Jag var själv lika naiv vad gäller utomjordingarnas förmåga en gång i tiden.

Krapf får nu också träffa flertalet av ambassadörerna ombord på deras skepp Goodwill. Han hamnar i en prövostund när även Krapf själv får kritik för vad han gjort sedan han accepterade att ingå som en del av deras organisation.

I den första boken saknades alla tänkbara andliga aspekter och reflektioner från Krapf sida. Den filosofiska/andliga närvaron har ökat något sen dess. Här finns beskrivningar om både änglar och guider.

Är historien sann, måste man då fråga. Jag som är en kritiker av yttersta mått håller Krapf berättelse som sannolik. Jag var tveksam i början på den första boken, men känner mig nu övertygad om det som Krapf beskriver. Beskrivningen av utomjordingarna, deras organisation, deras tankesätt, deras syn på människan och en stor mängd små detaljer som Krapf omöjligt kunnat samla på sig utan flera års forskning och insikter, har övertygat mig.

Lösningen på de jordiska problemen och hur man ska ansluta sig till
människorna är lika olösta här som bland vilka andra kontaktpersoner som helst. Jag har hitills, trots 10 års erfarenhet av utomjordiska dialoger och kontaktpersoner hitills inte sett en enda konkret lösning som skulle vara bättre än några av de jordiska filosofierna eller livsåskådningarna. Antingen är landningsprojekten hemliga för insyn, eller går de ut på rena maktövertagandet - eller som i fallet med The Verdants - anser man t.ex. att det vore bättre om man liksom kunde klippa bort 20% av Jordens befolkning, nämligen de som är de mest ointelligenta.

”Jo men kära utomjordingar, nu har ni kommit till Jorden och här möter ni hela kosmos  på en och samma planet, i en och samma ras.”

Krapf går så långt att han faktiskt dedikerar sin första bok till ”De 80% som vet vilka de är”. Vad han nu menar med det?
Endast den mest hjärnprogrammerade kontaktperson, ambassadör eller utomjording kan  missa att det inte står helt rätt till när The Verdants t.ex. påstår: 

- Att de funnit himmelriket som en enorm fysisk konstruktion i rymden (Bok 1)
- Att de är den största och intelligentaste civilisationen/federationen i
Universum, vilket är vad nästan alla kontaktpersoner påstår om sin grupp. (Bok 1)
-  Att en lösning på de jordiska problemen vore att låta isolera de mest ointelligenta 20% av jordens befolkning och inte ge dem chansen att fortplanta sig. (Bok 1 o 2)

The Challenge Of Contact är trots allt en bra bok för de som vill veta mer om utomjordingar och landningsprojekt. Den är ganska så väl sammanhållen även om det finns en del tråkig utfyllnad. Engelskan är dessutom ganska så lättläst.

För er som vill veta mer om Krapf och The Verdants  kan jag rekommendera Krapf hemsida som inte legre er online - men adr var

  http://www.thechallengeofcontact.com/.

(men ref på link her)

Mats Sederholm
Författare ”Människan - Universums sista chans”
mats.sederholm@swipnet.se
www.algonet.se/~paradigm

Stockholm
Oktober 2001


 

videre her en oppdatering fra KRAPF selv - etter hendelsene den 11.sept- 2001:

THE FUTURE OF THE VERDANT/HUMAN CONTACT

As most of you know, the events of 9/11 led the Verdants to pull back from the very brink of going public. Phil Krapf was asked on August 23, 2001 to publicize the news that the official human announcement of the Verdant presence was imminent. A series of announcements were to be carried out by the ambassadors [the 800+ other human contactees aside from Phil Krapf]; these public disclosures were planned to occur in 2002. This historic effort was aborted on the evening of 9/11. For a review, check out the documents at this link:
http://www.thechallengeofcontact.com/updates.htm

In an exclusive interview for this newsletter, Phil Krapf made the following statement for supporters of the contact project:

"The Verdants are still here, I believe, in spite of the events of 9/11 and the war against terrorism. Remember, they warned that such calamities were being orchestrated behind the scenes, and it is little wonder that such things are now in the headlines. But I still maintain the hope that, in spite of the current setback [for details, see third item below] and its attendant disappointments for us all, the contact project will proceed according to some new timetable. I have not had contact with the Verdants since the evening of 9/11, but I remain confident that the work is proceeding on some level. Perhaps humanity will put its best foot forward, and the public phase of the contact will be reignited. What is called for now is patience."
mainpage