ENGLISH BELOW

BANTNINGEN SKER I FYRA STEG:

 • Utför rörelsen på bilden. Du håller armarna rakt ut (detta är den lite jobbiga delen) och gör små cirklar framåt. Ljuda följande:"Ahhhh-Ohhhh- Ahhhh-Ohhhh" osv medan du utför cirklarna (vi vet, det ser inte klokt ut). Detta aktiverar halschackrat, som är nyckeln i bantningskursen. Auran kommer i svängning av denna rörelse och påverkar kroppen. En "bantningsvibration" uppstår. Gör denna rörelse 3-5 minuter varje dag.
 • Aktivera halschackrat genom att göra cirklar (medsols eller motsols spelar ingen roll) med handen framför chackrat. Gör detta i 1 minut varje dag.
 • Ta emot healing om du har möjlighet. Detta måste inte ske i samband med bantningskursen, men medan den pågår.
 • Bär kristallerna på dig i en påse ständigt under tiden du bantar.

  Ovanstående steg genomför du tills du förhoppningsvis blir smal. Det kan ta veckor innan resultat uppnås. Var uthållig!

THE SLIMMING COURSE IS PERFORMED IN FOUR STEPS:

 • Perform the movement shown in the picture. Stand with the arms stretched out. Move the arms forward in small cirles. Sound the following:"Ahhhh-Ohhhh-Ahhhh-Ohhhh" etc. while you circle your arms (we know, it looks silly to say the least). This makes the aura vibrate and this vibration moves into the body, creating a sort of "slimming-vibration" in the body. Rotate the arms for about 3-5 minutes.
 • Activate the throat chackra by making circles just in front of it with your hand. Do this for about 1 minute.
 • Healing. It´s a good thing if you can receive healing during the time you engage in the course.
 • Crystals. Wear them together during the time you engage in the course.

  Keep on performing the steps until the results starts to show. It may take a few weeks. Be patient!