Dette er en speilbase.

Rune Øverbys base
Om kontaktpersoner, UFO og åndelige emner.Alternativkanalen
Hør foredrag om UFO, kornsirkler og andre alternative og åndelige emner.Kanaliseringer.
Forskjellige kanaliseringer om romfolk og andre åndelige emner.Hovedportal
Til internett baser som hovedsakelig beskeftiger seg med informasjon om romfolk og andre åndelige emner.