K I T T C H O

Förväntan och förhoppning (kvinnlig tanke), "födelsen av tankarnas tanke"


K I T T C H O

Aspiration and hope (feminin thought), "birth of the thought of thoughts"