NDEN NYASTE SKYDDSYMBOLEN
(20/10 1999)

NEWEST PROTECTIVE SYMBOL

(20TH OF OCT. 1999)


ENGLISH BELOW


Detta är den nyaste skyddssymbolen (inlagd 20/10 1999). Den kallas "Den nya tidens skyddssymbol.

Med denna symbol bygger man själv upp sitt försvar mot negativa energier. Både fysiska och icke-fysiska.

Symbolen öppnar för kunskap, styrka, kraft, balans med "Alltet". Den gör att man kan befinna sig i omgivningar där energierna är dåliga utan att man blir "smittad" av dessa.

Till skillnad från de andra symbolerna på våra sidor, räcker det med att i tanken föreställa sig denna symbol för att man ska få skydd. Den måste inte bäras med (även om det är bra att göra detta!).Symbolen finns i flera versioner:

1. Om du vill skriva ut symbolen direkt klickar du här.

2. Vill du ladda hem symbolen i en högupplöst version finns flera versioner att välja på:

• PC
EPS-format, BMP-format, Photoshopformat, TIFF-format

• Mac
EPS-format, Photoshopformat, TIFF-format

De högupplösta bildfilerna är på 300 dpi och lämpar sig för tryck på storlekar upp till A4. EPS-formatet kan användas för vilken upplösning som helst.

PC-filerna är i zip-format. Mac-filerna i Stuff It-format. Program som packar upp filerna finnas att hämta gratis på t ex www.shareware.com.
Sök efter WinZip för PC och Stuffit Expander för MAC.

ENGLISH

This is the newest protective symbol as of 20th of oct. 1999. It is called "The protective symbol of the new age".

With this symbol you yourself build a defense against negative forces, both physical and non-physical.

The symbol opens up for knowledge, power, strength and balance with the "Wholeness". You can stand in the midst of darkness without being contaminated by it.

Apart from our other protective symbols, you only have to picture this symbol for yourself and it will give protection. Other symbols must be carried. Of course, this new symbol can be carried too!

The symbol comes in different formats:

1. If you prefer to print it directly from your browser, click here.

2. If you prefer a high resolution file, suitable for print, click on either of the links below:

• PC
EPS-format, BMP-format, Photoshopformat, TIFF-format

• Mac
EPS-format, Photoshopformat, TIFF-format


The high resolution files are in 300 dpi, suitable for printing up to A4 size (20x30 centimeters). The EPS-format is resolution independent and can be used for any print work.

PC-files are in zip-format. Mac-files in Stuff It-format. Programs to unpack these files can be found for free at www.shareware.com.

Look for WinZip for PC or Stuffit Expander for the Mac.