T A N Z A

"Vår väg". Vår klättring mot fullkomlighetens spegel som får oss att se tillbaka och åter lära.


T A N Z A

"Our way". Our ascending towards the mirror of fullness, which in turn makes us look back
and learn again.