EXAMPEL PÅ UTOMJORDISKA SPRÅK 1

EXAMPLES OF EXTRATERRESTRIAL LANGUAGES 1