EXAMPEL PÅ UTOMJORDISKA SPRÅK 2

EXAMPLES OF EXTRATERRESTRIAL LANGUAGES 2