EXAMPEL PÅ UTOMJORDISKA SPRÅK 3

EXAMPLES OF EXTRATERRESTRIAL LANGUAGES 3