UTOMJORDISKA HÄLSNINGAR

Lyssna till orden från platser långt borta. De är en hälsning till oss på jorden och en förhoppning om lycka och ljus i livet. Kanske känner du igen något av språken? Kanske väcker de minnen till liv? Hör av dig i så fall.

Texterna läses av en person med stora kunskaper i utomjordiska språk.

  • HÄMTA LJUDPROGRAM FÖR DIN DATOR!

  • Om du använder REAL AUDIO´s ljudspelare, får du mycket kortare nedladdningstid! Ljudkvalitén blir dock lite sämre än de andra formaten.

Aiff, wav och au.

Mac-användare testa .aiff och .au. PC-användare pröva med .wav-format.

REAL AUDIO

Om du använder ett 28.8 modem välj nedanstående filer:

REAL AUDIO

Om du använder
ett 14.4 modem välj
nedanstående filer:

1. (192K)/aiff / wav / au

2. (207K)/aiff / wav / au

3. (256K)/aiff / wav / au

4. (204K)/aiff / wav / au

5. (269K)/aiff / wav / au

6. (369K)/aiff / wav / au

7. (350K)/aiff / wav / au

8. (437K)/aiff / wav / au

9. UTOMJORDISK VAGGVISA (174K)/aiff / wav/ au

1. (28K)/ra

2. (38K)/ra

3. (35K)/ra

4. (35K)/ra

5. (46K)/ra

6. (65K)/ra

7. (63K)/ra

8. (76K)/ra

9. (30K)/ra

1. (13K)/ra

2. (18K)/ra

3. (18K)/ra

4. (18K)/ra

5. (24K)/ra

6. (33K)/ra

7. (31K)/ra

8. (39K)/ra

9. (15K)/ra

KÄNDE DU IGEN ORDEN? HAR DU FRÅGOR?EXTRATERRESTRIAL GREETINGS

Listen to the words from far away. They are a greeting to us on Earth and a wish for light and love in our lives. Do you recognize any of them? Do you remember? Let us know.

The texts are read by a contactperson highly skilled in several extraterrestrial languages.

  • GET A SOUNDPROGRAM FOR YOUR COMPUTER!

  • If you use REAL AUDIO´s soundplayer, you get much faster downloads! However, the quality of the sound is not as good as the other formats.

Aiff, wav and au-format.

MacIntosh-users can try .aiff and .au. PC-users can try .wav-format.

REAL AUDIO

If you are using a 28.8 modem choose from these files:

REAL AUDIO

If you are using a
14.4 modem choose from these files:

1. (192K)/aiff / wav / au

2. (207K)/aiff / wav / au

3. (256K)/aiff / wav / au

4. (204K)/aiff / wav / au

5. (269K)/aiff / wav / au

6. (369K)/aiff / wav / au

7. (350K)/aiff / wav / au

8. (437K)/aiff / wav / au

9. EXTRATERRESTRIAL NURSERY RHYME (174K)/aiff / wav/ au

1. (28K)/ra

2. (38K)/ra

3. (35K)/ra

4. (35K)/ra

5. (46K)/ra

6. (65K)/ra

7. (63K)/ra

8. (76K)/ra

9. (30K)/ra

1. (13K)/ra

2. (18K)/ra

3. (18K)/ra

4. (18K)/ra

5. (24K)/ra

6. (33K)/ra

7. (31K)/ra

8. (39K)/ra

9. (15K)/ra

DID YOU RECOGNIZE THE WORDS? DO YOU HAVE QUESTIONS?