VIT TID

Många av de saker som vi kallar omöjliga, otroliga, fantastiska och ovanliga, som till exempel extra ordinära gåvor och ovanliga sätt att färdas snabbt, styrs av Vit Tid. Vit Tid är all tid, icketid eller uttryckt på annat sätt; dåtid, nutid och framtid i ett, i en och samma enhet.

  Många människor sätter upp gränser för sig själva och för sin tanke. Mycket på grund av att de inte vill eller kan se andra möjligheter, detta beror delvis på vår tekniks utvecklingsväg. Den jordiska tekniken har valt en väg som gör att vi inte går hand i hand med andligheten. Detta främst i våra försök att tekniskt bygga upp vår värld och färdas till andra världar. Ovanpå detta har en del även en fast tro på att inget annat liv existerar ute i universum, utom just vi själva. Lägger vi även till att vi för det mesta tror oss veta vad tid är, så är summan av missuppfattningar och gränsdragande total. Därmed misslyckas vi med att förstå och gå in i det oförklarliga med öppna ögon. Ett medium däremot ser och förstår ofta hur, vad och varför.

  Medium blir den som föds med en gåva, lär sig en kunskap eller får en kunskap överförd till sitt medvetande från ett annat. Denna gåva eller kunskap öppnar portarna för att känna bakom det andra känner, och se det osedda i alla tidsrymder. Det vill säga se dåtiden, ändå leva i nutiden och uppfatta framtiden. Detta är att använda sig av Vit Tid. Hur medier blir mediala, beror på om de föds med gåvan eller utbildas i kunskapen att koppla upp sig på Vit Tid. De som "utbildas" får vanligen sin utbildning av änglar, guider, andliga ledare etc. Det vill säga utomjordingar eller också "i andra hand" av personer som själva fått kunskapen via dessa väsen.

HEALING

  Vit Tid kan också användas vid till exempel healing. Då går healern tillbaka i tiden till just innan skadan uppkom, sedan låter healern kraften ta bort smärtan i nutid och sist går healern in i framtiden för att undanröja möjlig återuppkomst av samma problem. Man kan också lära sig att bemästra och sortera tiden inom den Vita Tiden. I så fall kan man till exempel gå genom väggar etc. Vad man då gör är att man sorterar ut dåtiden, när man står vid väggen, och i dåtid fanns inte väggen där, alltså kan man gå rakt igenom. Vid alla tillfällen då en person tar Vit Tid till sig eller kopplar upp sig på denna så sker detta på atomnivå i kroppen. Man fyller upp speciella tomrum mellan atomerna med just Vit Tids kvalitet. Alla har tomrum mellan sina atomer, men en del har större eller renare tomrum än andra. Andlig utveckling samt kunskaper om användandet av Vit Tid vidgar, öppnar upp och renar tomrummen och personen blir mer öppen medial. Personerna blir till sist en del av Jordens andning och lyfter Jorden mot en finare struktur. Så insikt hjälper Jorden och dess utveckling som planet. Utomjordingar och andra varelser utifrån kontaktar helst de som har stora rena tomrum att fylla med Vit Tid. Mycket därför att detta ger den kontaktade möjlighet att själv färdas via själsfärder och då slipper man lite av fysiska landningar och långa resor.

RYMDRESOR

  Vit Tid används alltså på andra sätt också, och det vanligaste sättet är vid färder. Man kan göra själsfärder och dessa görs i regel, över stora avstånd, med Vit Tid. Men även de utomjordiska farkosterna färdas med Vit Tid. Tunnlar av Vit Tid är i grunden konstruerade. Men naturligt löper även Vit Tid genom universum likt tunna trådar och skikt. Ofta dras dessa samman till slingor av Vit Tid. Dessa är dock inga bra färdleder, då de inte är fasta och pålitliga att färdas i. Deras uppkomst och uppkoppling med varandra svänger kraftigt tidsmässigt. ôvergången från en slinga till nästa kan bli avbruten, och då hamnar farkosten i normaltid och kanske missar också sin nästa övergång. Då är Vit Tids tunnlar med fasta uppkopplingar och exakta tids-kvaliteter att föredra. Det är nämligen så att utomjordiska farkoster vill saxa sig fram genom rymden och "segla på" Vit Tid. Tunnlarna finns där som det perfekta sättet, men hur uppstår de och den Vita Tiden i dem? Jo, alla planeter har sina sexpunktssystem, punkter på marken i form av en sexkant. Dessa sexpunktssystem ger inte bara planeterna Vit Tids energi. En andning sker också, där planeterna kan "andas" in bra, positiv kraft och ut dålig, negativ energi. Om punkten i naturen är fri, det vill säga om inget hus byggts där, eller inga ledningar med el dragits där varken över eller i jorden, så kan energin fritt ge planeten kraft. Tunneln på platsen står rakt upp och är öppen ut mot universum, men den innehåller ännu inte fullgod energi att färdas i eller fullgod Vit Tid. Det gör den först när den universella tunneln möter en liknande från en annan planet. Man kan likna detta vid två apelsiner med tändstickor i och när två stickor möts öppnas tunneln upp och Vit Tid uppstår.

  Vit Tid består av sex energier som bildar en sjunde, Vit Tid. Färden mellan planet A och B tar vid en sådan uppkoppling endast 0,00043 sekunder oavsett avstånd. På detta sätt färdas man i universum från tunnel till tunnel. Man kan även koppla samman två tunnlar som är vertikala och bilda en horisontell tunnel mellan dessa. Detta sker med hjälp av små skivor, farkoster, som man skickar ut från den större farkosten. Dessa små farkoster blir ofta synliga för oss på Jorden och de är 10 centimeter, upp till 7 meter stora. Men den stora farkosten ser vi nästan aldrig. Med denna teknik går det att färdas snabbt och man syns inte om man befinner sig i tunnlarna hela tiden med sin farkost.

  Detta med Vit Tids tunnlar förklarar en hel del av det faktum att farkostobservationer ofta är något märkliga, speciellt om flera sett och upplevt denna. Tre personer kan till exempel uppfatta tre olika saker. Står man i ett sexpunktssystem, en Vit Tids tunnel, ser och upplever man allt som sker där inne. Den som står i sexpunktssystemet kan ha en helt annan tidsupplevelse och hans/hennes klocka kan även visa en helt annan tid efter uppkopplingen, än de övrigas klockor. Det kan skilja, inte bara i minuter, utan till och med i timmar. De övriga kan också "tappa bort" sin vän, inte se honom/henne. Står man i gränslandet ser man ibland något, men kan lika gärna tappa sin observation. Står man utanför, ser och upplever man inget alls. Så tre personer kan alltså ha tre olika vittnesmål om samma händelse, se skissen.

  I naturen är sexpunktssystemen många, men ej spridda i något uttalat eller uträkningsbart mönster. Mönstret går först igen universellt. Sexpunktssystemen där tunnlarna öppnar sig är 5 till 500 meter, men de kan även sitta ihop och bilda större områden, kluster, likt en bikaka. Ytterkanten, det diffusa mellanläget mellan ute och inne, kan vara en till en och en halv meter brett. Tunneln går ihop något uppåt, likt en kristall, och efter spetsen blir tunneln mycket bredare och större likt en ännu större kristall. Tunnelns båda kristallformer står spets mot spets. I skärningspunkten ungefär c:a 400 km upp (mer exakt får man inte vara) ligger Jordens Dödsrike (Himlen), placerat i en annan dimensionskvalitet än vår.

  Själv kan du se och uppleva sexpunktssystemen i din "närnatur". Du kan uppsöka oaktiva eller aktiva punkter för att få energi via dess kvinnliga eller manliga punkter eller healingpunkten, se skissen. Man kan ofta se sexpunktssystemen i naturen. Vanligtvis är naturen extra vacker just där. Långsamt växande och djupt doftande trädslag, enar i synnerhet, växer gärna på sådana platser och det finns ofta fornlämningar på grund av att våra förfäder utnyttjade Vit Tid. Du kan även hitta sexpunktssystemen med slagruta eller pendel. Efter att området varit aktiverat, så kan en klocka som befunnit sig i systemet och en som befunnit sig utanför, visa olika tider. Kompassnålar snurrar runt. Vågar visar en lägre vikt än normalt. Man kan också uppleva specifika sensationer som ljud, lukter eller smaker. Känslor som pirr i kroppen, hetta eller kyla förekommer också, samt omslutande känslor eller en tunnelkänsla av höjd och bredd runt sig. éven synintryck, som ett mjölkvitt dis eller en förvrängd bild av det som befinner sig utanför, kan uppfattas av den som står i ett sexpunktssystem. Laser och lampstrålar bryter av sitt ljus nedåt. Laserns ljus viker dock sedan upp igen och går ut på andra sidan i "rätt nivå". Vid en Vit Tids aktivering så kan även teknisk utrustning påverkas och då främst de som mäter luftens elektromagnetiska fält. Detta fält går ner på noll vid aktiveringen av Vit Tid och efteråt går värdet tillbaka till det normala. Vissa utomjordiskt upplärda människor kan "aktivera upp" Vit Tids tunnlar själva på plats i ett system, eller utanför ett system bilda ett eget. Dock gör vi alla detta, om inte annat så två gånger i livet; vid födseln och vid döden. Vit Tid används för att ta sig ner på Jorden vid inkarnationens början och "hem" till Dödsriket eller sin hemplanet efter livets slut. Tunneleffekten som en del ser och uppfattar vid nära-döden-upplevelser är denna typ av tunnel.

  Planeterna "samtalar" via Vit Tids tunnlarna och utbyter information och kraft sinsemellan. Kraftverk byggda av utomjordingar tar in universell energi, via Vit Tids tunneln. Bästa sättet att bygga kraftverk är att bygga två, på två grannplaneter, och låta tunnlarna aktiveras mellan dem. Man bygger då båda kraftverken där tunnlarna ofta aktiveras samtidigt. Vid Bermudatriangeln finns både starka och stora sexpunktssystem, samt kraftverk under vattenytan.

Vill du läsa mer om VIT TID?