FJERNSTYRTE SONDER

av Knut Aasheim

Fotoet over viser flere kuler eller "bobler" som er eteriske, fjernstyrte sonder utsendt fra større romskip.

Der er minst 4 slike på bildet, hvorav de tre tydeligste er markert med piler. Fotoet er tatt av knut Aasheim den 31.12.98. "Kulene" ble ikke sett av fotografen hvilket indikerer at de ikke var i vår dimensjon. (bildet er tatt med et enkelt kamera uten tidsinnstilling. Film var Fujicolor 200).

Gjennom telepatisk kontakt med rommenneskene ble følgende informasjon gitt: "disse er avanserte fjernstyrte sonder biologisk skapte, dog som teknologiske "øyne og ører". Disse kan bevege seg (forflyttes ved en stråle) meget hurtig; en kan si de er i stand til øyeblikkelig forflytning. På en forstørrelse vil en kunne se at de minner mere om bobler en kuler. Dette p.g.a.. at de er gjennomsiktige og ikke helt sirkulære. Ytterligere kan sies at disse sonder som oftest har kuleform men også diskosliknende form. Størrelsen kan variere fra lOcm og opp til ca. 2m i diameter. Den over taket på bildet, er ca, 1,4 m. i diameter).

Disse sonder sendes ut fra større, bemannede romskip og kan bevege seg overalt også f.eks. inne i hus. De har en rekke registreringsfunksjoner og

En observasjon der jeg selv snakket med vitnet, fant sted ved et vann i Trandumskogen på Romerike sommeren '67. En som satt og solte seg, følte seg plutselig på en måte iakttatt og fikk øye på to gråhvite, fotballstove kuler som sto stille i luften ca. 50 meter unna. De befant seg ca. 1/2 meter over bakken og med 1/2 meters innbyrdes avstand. Etter å ha sett på de i 2-3 minutter, beveget kulene seg plutselig 10-15 meter til siden og holdt under denne manøver samme innbyrdes avstand. Mannen ville undersøke nærmere hva de kunne være, reiste seg og gikk mot kulene. Da han var kommet ca. 25 meter ifra dem, forsvant de plutselig.

Nedstående foto ble publisert i det amerikanske UFO-tidsskriftet SAUCER NEWS, vol.16, nr.4 - våren '69, og ble tatt av danske "miss Christiane Lynggaard. Kulen kom svevende like over bakken og landet kort foran lastebilen. Bildeteksten forteller videre at dansken H.C. Petersen (kjent UFO-forsker) hevder det var en sonde - en av mange som varierer sølvdollar-størrelse og opp til ca. 1,2m. i diameter. De benyttes av rommennesker til å overføre intelligenssignaler, både audio­og visuelle fra Jorden til romskip i bane over planeten.

 

 

Den sak H. C. Petersen har fortalt om en mopedist som kjørte inn i en slik kule på en vei i Danmark. Den var 7080cm. i diameter og mopedens forhjul ble stående midt inne i kulen og det ble av mannen beskrevet som kjøre inn i en geleklump.

Det kan bemerkes at slike eller liknende "kuler" har blitt beskrevet å gå i oppløsning Ø bakken eller også å "eksplodere". Rommenneskene beretter også at det ikke alltid er formålstjenelig å bringe slike sonder tilbake til romskipene.

Ytterligere en beretning av, interesse som eksempel på ''oppførsel" av denne type: En mann med god kunnskap om UFO'er gikk på en gate, da han fikk øye på en hvitaktig kule på tennisballstørrelse, som svevet like over fortauet på den andre siden av gaten. Mannen tenkte at denne kulen kanskje kunne være en slik "telemeterskive", som de også har blitt kalt. Da han kjente til at disse "leste" tanker, ville han sjekke om der ville være noen reaksjon på en tankebeskjed, og han sendte tanken: Hvis du er en slik sonde, kan du ikke komme over på denne siden av gaten? Reaksjonen var umiddelbar, idet kulen straks svevet over gaten til der mann gikk på fortauet et lite stykke fra ham.

Nevnes kan også at det i forbindelse med UFO-observasjoner har vært sett mange små kuler, lysende i forskjellige farger som "danser". Disse er trolig også slike fjernstyrte sonder.

Om natten kan disse sees i alle farger, med gul til rød som mest forekommende. Om dagen er de hvitaktige til gjennomsiktige. Sammenlikning en med en såpeboble passer på endel slike som skimrer i mange fargenyanser. Sonden over taket på det første bildet viser på orginal_fotoet slike fargenyanser.

Rommenneskene kan v.h.a. slike sonder:, bl.a. følge med på alt av interesse som skjer på Jorden; det være seg det hemmeligste møte, og alle data, innkludert tanker, blir overført uhindret til romskipene.

ENNÅ ET SONDE-TILFELLE

Den 10. mars '98 ble det på norsk TV (NRK eller TV2) vist bilder fra en vestlandsfjord, trolig på Nordmøre, der man med båt og dykker lette etter et ukjent objekt som var blitt observert da det styrtet i sjøen. Det skal ha eksplodert da det traff vannflaten. Det ble også stillet spørsmål om hvorvidt det kunne ha vært et UFO.  

Samme kveld ble informasjon mottatt fra rommenneskene som belyser denne sak og temaet fjernstyrte sonder - disses funksjoner o.l.:

På spørsmål om dette var et fysisk objekt, var svaret at. det var semifysisk på det tidspunkt det traff vannet, og at det var årsaken til at det "eksploderte" (Dette kan i en viss grad sammenliknes med en elektrisk utladning eller kortslutning.) "Dette var et fjernstyrt "bioplasmic" objekt. Noen ganger blir disse, av ulike årsaker ikke tatt tilbake til moderskipet. Et slikt krasj eller eksplosjon som dette var, foretaes med hensikt av rommenneskene, men formålet(-ene) kan ikke frigis på det nåværende tidspunkt. Det eneste som kan sies er at hensikten var av positiv karakter overfor menneskene og selve planeten.