Diverse foredrag angående UFO og Romfolk.

Klikk på den blå teksten for å høre foredraget med Microsoft Internet Explorer og Mediaplayer. Klikk på MP3 for å høre foredraget med iPad eller laste det ned i MP3 format. Ved å klikke på den grønne powerpoint teksten kan se foredraget som bilder med tekst uten lyd. Klikk på den mørkeblå teksten for å se foredraget som video.


 • Samtale mellom Rune Øverby og Stein Erik Høgberg angående sivilisasjonen på planeten Iarga.   MP3

 • Samtale mellom Rune Øverby og Stein Erik Høgberg angående Daniel Fry´s UFO opplevelser.   MP3

 • Samtale mellom Stein Erik Høgberg, Rune Øverby og Tore Alfstad angående Channie Wests opplevelser blant romfolk.

 • Foredrag nr 1 av Pål Aune om UFOer på alternativmessa i Oslo Spektrum 17/11-2000.    MP3

 • Foredrag nr 2 av Pål Aune om UFOer på alternativmessa i Oslo Spektrum 18/11-2000.    MP3

 • Foredrag nr 3 av Pål Aune om UFOer på alternativmessa i Oslo Spektrum 19/11-2000.    MP3

 • Foredrag nr 1 av Johan Atle Lein om romfolk på alternativmessa i Oslo Spektrum 17/11-2000.    MP3

 • Spørsmål og svar runde med Johan Atle Lein på alternativmessa i Oslo Spektrum 18/11-2000.    MP3

 • Foredrag av Eva Marie Brekkestø og Rune Øverby om kornsirkeler på alternativmessa i Oslo Spektrum 19/11-2000.   MP3

 • Foredrag av Knut Aasheim om romfolk holdt på Hadeland 26/1-2001.    MP3

 • Foredrag av Rune Øverby om et åndelig verdensbilde holdt på Hadeland 26/1-2001.   MP3

 • Spørsmål og svar angående foredrag holdt på Hadeland 26/1-2001.   MP3

 • Foredrag av Mats Sederholm angående forholdet mellom sivilisasjonen på Jorden og andre sivilisasjoner i verdensrommet holdt i Stockholm Juli 2001.     MP3

 •  

 • Intervju med Arve Jacobsen på Meierigården kro i Lørenfallet 1 Oktober 2001 om hans UFO opplevelser.   MP3

 • Samtale mellom SB, Rune Øverby, Tore Alfstad og Stein Erik Høgberg i Sverige 18/1-2002 angående SB´s opplevelser med romfolk.    MP3

 • Samtale om romkontakten VAL-THOR på basis av bøkene til Frank Stranges som over en 20 års periode hadde kontakt med denne jordmenneskelike romkontakten. S.E.Høgberg refererer her fra dette.   MP3

 • Samtale om kanaliseringer fra Ashtar og Ashtar kommandoen. Opplysninger fra bl.a. en inkarnert romkontakt i Frankrike med kontakt til ASHTAR. S.E.Høgberg refererer.   MP3

 • Foredrag av Rune Øverby holdt på alternativmessa i Oslo Spektrum 17/11-2002 om Jordens kolonialisering fra verdensrommet i fjern fortid.    MP3

 • Foredrag av Rune Øverby holdt på alternativmessen i Vallhall Arena 2006. Slutten av foredraget kom ikke med.    MP3

 • Samtale mellom Rune Øverby og Stein Erik Høgberg om romfolk fra stjernesystemet Zeta Reticulis angående deres formål med sine besøk til Jorden. Denne rasen blir også kalt for "De Grå" i ufo litteraturen. Den er blant annet kjent for å ta genetiske prøver av folk, samt for å ha en høyt utviklet vitenskap innenfor genetikk generelt, kloning og produksjon av genetiske hybrider spesielt. Rasen behersker en form for interstellar romfart som gjør at de kan klare reisen mellom Zeta Reticulis systemet og Jorden på under 2 timer. De behersker også tidsreiser. En stor del av rasen lever ikke i Zeta Reticulis systemet, men på store romstasjoner rundt om kring i Melkevei galaksen.   MP3

 • Foredrag av Anna Karin Svedberg med tittelen Våre kosmiske reiser som omhandler hvordan kunnskaper ble formidlet til henne fra et fjernt planetsystem. Holdt på alternativmessa i Oslo Spektrum 19/11-2005.   MP3

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

             Foredrag av Rune Øverby om Eduard Meiers UFO kontakter. Foredraget ble holdt 4/5-2019   MP3

   

                 

  Oppdatert: 22/4-2021