Diverse foredrag og linker relatert til emner i forbindelse med New World Order.

Klikk på den blå teksten for å høre foredraget med Microsoft Internet Explorer og Mediaplayer. Klikk på den røde teksten merket MP3 for å høre foredraget som Podcast eller for og laste det ned i MP3 format. Ved å klikke på den grønne POWERPOINT teksten kan en se foredraget som bilder med tekst uten lyd.


Message about the teaching of David Icke.

Samtale mellom Stein Erik Høgberg og Rune Øverby om boka The Ledgend of Atlantis. Denne boka tar opp blant annet Illuminatis historie og utvikling fra tiden etter Atlantis og frem til i dag.  MP3

Lecture about how the money system on the Earth are manipulated by dark forces and black governments.  MP3

Paneldebatt om en medisinsk mafia holdt på Alternativmessen i Vallhall Arena November 2006.    MP3

Lecture by G. Edward Griffin about the federal reserve system. MP3

 

Artikler om konspirasjoner, funn av fremmede hodeskaller og vitenskapelig bedømmelse, mulig utenomjordisk inngripen mot sivilisasjonen på Jorden, 67 spørsmål til Reiulf Steen og den politiske sirkel. Av Tor Opdahl.

Compendium about Earth Politics according to galactic politics, About the present Iraq crise and other actual topics from Tor Opdahl

 

Disclosure Project Briefing Document by Steven M Greer

 

Executive Summary of the Disclosure Briefing Document by Steven M Greer

 

Intervju med Astronauten Edgar Mitchell fra mai 1998 om UFOs og
militær hemmeligholdelse.
oversatt av Rune Øverby fra Disclosure Briefing Document. 

 

Atle Johan Løvaas' kritiske blikk på samfunnets makt/-kapital-krefter og deres manipulering av den "sovende verden"

 

Foredrag av Rune Øverby med tittelen Hvorfor UFO-saken er forsøkt kvalt.  MP3    POWERPOINT

Ut av all den frigitte informasjon, nå fra hemmelige arkiver og militære avhoppere i flere land, forstås hvorfor det har vært så viktig for jordens politiske/penge- og militærmakt, å holde denne informasjonen vekk... eller ufarliggjøre den gjennom latterliggjøring og reell offentlig/ militære løgnkampanjer.

Holdt på alternativmessa i Vallhall Arena Oslo 21 November 2008


 Updated 21/4-2021