Diverse foredrag i tilknytning til PSI relaterte emner.

Klikk på den blå teksten for å høre foredraget med Microsoft Internet Explorer og Mediaplayer. Klikk på den røde teksten for å høre foredraget eller laste det ned i MP3 format.

 


Foredrag om Nær Døden opplevelse med Kari Nordheim på Alternativ Sommerfestival Geilo 1/7-2010.    MP3

Del 2 av Kari Nordheims foredrag.  MP3

 

Psykisk energi workshop med Einar Michelsen på Alternativ Sommerfestival Dombås 2/7-2009.    MP3

Del 2 av Einar Michelsens workshop.  MP3

 

Samtale mellom Rune Øverby og Stein Erik Høgberg angående boka tilbake til imorgen. Boka er en beskrivelse av opplevelsene en person hadde på astralplanet under en nær døden opplevelse. På slutten av filen leser Rune Øverby fra boka.  MP3

 

Samtale mellom Rune Øverby og Stein Erik Høgberg angående boka Innvielse av Elisabeth Haich.  MP3

 

Foredrag av Morten Eriksen holdt på alternativmessa i Oslo Spektrum 17/11-2001. Her forteller han om møter med Engler, Lysvesener og Utenomjordiske, samt deres energier. De forteller om Jordens og menneskenes utvikling inn i en ny tid gjennom kanalisering mm. De gir også åndelig veiledning.  MP3

 

Foredrag av Rune Øverby holdt på alternativmessen i Oslo Spektrum 15/11-2002. I dette foredraget belyser Rune Øverby Jordens andre og høyere dimensjoner, hensikten med livet på Jorden, reinkarnasjons prinsippet, Kroppens høyere legemer og hvordan disse er koblet sammen, samt livet etter døden mm.  MP3

 

Opplesning fra Rampaboken DET TREDJE ØYE - om rampas innvielser og 
opplevelser av fortidens historie gjennom spesielle astralreiser.
   

 

pplesning fra Rampaboken LEGEN FRA LHASA om Rampa's innvielser og 
innføring i jordens eldgamle historie i Tibets skjulte, underjordiske huler under Lhasa.
  

 

Opplesning. fra div bøker fra Rampa der han beskriver hva bevisstheten og 
hjernen er og det refereres også litt om hva Martinus sier om hjernens funksjon.
  

 

Om "Sri Yoktasvar's rematerialisering etter "døden" der han forteller om 
sitt nye virke på andre siden til sin disippel Yogananda. 

Opplevelse på andre siden.mp3 - sterk nær-døden-opplevelse opplest fra Mellen-Thomas 
Benedicts opplevelse fra 1982. 

 

Foredrag av Astrid Moe om Barn og Telepati på Alternativmessa i Vallhall 17/11-2007.    MP3

 

Et minikurs i klarsynthet av Inge Ås på Alternativmessa i Vallhall 18/11-2007.    MP3

 

Foredrag av Rune Øverby med tittelen Døden og livet på den andre siden og i de høyere verdener (Del 1) på Alternativsenteret i Sarpsborg 19/1-2008.  MP3     Del 2 av Runes foredrag  MP3

 

Foredrag av Kari Rose med tittelen Døden og livet som forandring (Del 1) holdt på Sjelsfestivalen Verdens Lys arrangert av Gyldenrose Esoteriske Senter 8/8-2009. MP3

 

Foredrag av Kari Rose med tittelen Døden og livet som forandring (Del 2) holdt på Sjelsfestivalen Verdens Lys arrangert av Gyldenrose Esoteriske Senter 8/8-2009. MP3

 

Foredrag av Rune Øverby om Tibet og Walk In prinsippet på Andromeda møte 18/9-2012.   MP3

 

Foredrag av Rune Øverby om livet etter døden på Andromeda møte 3/2-2013.   MP3

 

Foredrag av Rune Øverby og samtale om astralplanet samt Atlantis med mer på Andromeda møte 8/9-2013.  MP3

 

Foredrag av Rune Øverby om Engler, Åndelige hjelpere og Naturvesener på Andromeda møte 9/5-2015.   MP3

 

Samtale med Berit Hestnes om hennes tidligere inkarnasjoner 8/5-2015.  MP3

 

Oppdatert: 21/4-2021