hva alkohold gjør med kroppen-
åndelig sett- link
 

 MARTINUS OM SUPER-MIKROKOSMOS OG SYKDOMMER 

fra 'Det Evige Verdensbillede' - 5
utg.side

mer om sykd.og tankekraft


nb; bilder over er ikke Martinus' illustrasjoner, men kan vise inntrengning av fremmede/"feilaktige" tankearter  og den virkning det har på mikro-solsystemene i organene. Ved å klikke på bildet til venstre kommer man til Martinus egne symboler på bl a dette tema.

Fra side 124:

Fra Martinus' 82-års fødselsdags tale, 11.08.1972
77.1 "Som en pendant til foregående symbol med det ufærdige menneske,
skal jeg have lavet et symbol, der viser det færdige menneske. Det færdige
menneske skal have en rund aura. Når der er en oval aura omkring det ufærdige menneske, er det,
fordi det ikke er i balance. Det viser, at det får sygdomme, skejer ud og er ukærligt. Alle vegne,
hvor mennesket er ukærligt, er det ikke i balance. Den eneste balance, der er i verden, er
alkærlighed. Når man er alkærlig, har man fuldstændig balance, og det færdige menneske er jo et
alkærligt væsen ligesom Guddommen. Derfor er alle energierne i balance, og den højeste balance er
kugleformen.

Dette nye symbol, som jeg skal have lavet, bliver med de samme 18 spiraler," men der skal være et
stort rundt område i midten, hvor jeg skal tegne det fuldkomne menneske med alle de udstrålinger og
alt det, som er karakteristisk for det fuldkomne menneske.


77.2 Der er nogle nye ting, som jeg håber at få gjort færdige, og selv om jeg
ikke skulle nå at få det færdigt, som jeg ønsker, så må jeg sige, at verdensmissionen er reddet. Der
er givet så meget, at den nye verdenskultur kan blomstre.
Mennesket kan nå kosmisk bevidsthed igennem studiet af mine analyser og
praktisering af den deraf efterfølgende væremåde. Disse nye ting er noget, der aldrig har været vist
for verden før. Det er analyser af supermikrokosmos og supermakrokosmos. Vi kommer altså et godt
stykke uden for de stjerner og mælke-veje, som vi kan se, og neden for de mikroskopiske ting, som
videnskaben kan se. I kraft af disse analyser får vi set ikke alene mennesket, men alle levende
væsener så grundigt, at vi kan se helt ned i den mikrokosmiske tilstand, hvor de kun er partikler og
tomrum. Da vil vi se et menneske som et mælkevejssystem bestående af flere systemer –
hjerte og lunger er et system, nyrerne er et system, maven er et system. Hvert system er et mælkevej
system, der består af sole og stjerner. Imellem disse sole og stjerner eller disse partikler er der
et tomrum, der er meget større end partiklerne. I dette tomrum virker vor bevidsthed. Vor tanke går
derned, og den kan flytte disse partikler. Hvad det betyder, når menneskene når frem til at
kunne udnytte deres virkelige viljekraft og koncentrationsevne, får man at se, når man engang kan
lave mirakelhelbredelse.
Med menneskenes beherskelse af  denne viden vil de nå frem til øjeblikkeligt at kunne sætte nye
lunger ind ved materialisation. De vil øjeblikkeligt kunne materialisere et nyt ben, hvis det er
blevet knust. Det er utroligt, hvad de vil kunne gøre. Til den tid har man ikke brug for alle
disse mange transplantationer, som man har i dag. Men det kommer ikke til at fungere, før
menneskene når frem til den fuldkommenhed, hvor de så at sige er færdige og ikke har nogen grov
karma tilbage. Hvis menneskene fik evne til at kunne fjerne deres karma mirakelmæssigt, ville de
ikke blive udviklet. Det er jo karmaen, der udvikler menneskene, og så længe de ikke er færdige
med karmaen, kan de ikke opnå at få denne vældige koncentrationsevne, der skal til for at lede
partiklerne nede i deres organisme. Men det kan mange væsener på de højere planer allerede i dag.
Vi ser, at det kommer til udtryk i Lourdes. Og vi så, at Jesus også kunne helbrede øjeblikkeligt.
Han sagde: "Stå op, tag din seng og gå".
De spedalske blev renset, og de blinde  kom til at se. Han kunne helbrede sådanne ting
øjeblikkeligt. Det sker alt sammen ved, at vi er bygget op af mælkevej systemer, stjernesystemer ,
kloder og planeter, befolkede verdener nede i vort mikrokosmos. Så man ser, at der er et helt,
stort verdensalt, som menneskene endnu ikke har kendskab til, men som de nu skal til at arbejde med,
og som vil gøre dem fuldkomne, som vil få dem til at være i Guds billede efter hans lignelse. Da
når de frem til at kunne gøre, som det hedder sig: "Han talte, så skete det. Han bød, så stod det
der".
Selv om menneskeheden til sidst  bliver så fuldkommen, at den ikke skal  have karma, så må man
forstå, at den alligevel lever i en materiel verden, hvor det kan ske, at et menneske kan falde
eller brække et ben. Men da det ikke har nogen særlig karma tilbage, så kan det stryge det væk med
sin bevidsthed.
Det kan med sin tanke helbrede sig selv  øjeblikkeligt. Det kan materialisere, og  det kan
dematerialisere. Der kan kun være tale om sunde mennesker. Og det er klart, at når tingene således
lystrer menneskets vilje på det fysiske plan ligesom på det åndelige plan, så er mennesket i Guds
billede.
Martinus' 80-års fødselsdags tale, 11.08.1970
77.3 Hvad kan mennesker gøre for at undgå at få kræft? Ja, der må de gøre det samme, som de må gøre for at undgå alle andre sygdomme. De må ind på en helt ny levemåde, en helt ny væremåde, både med hensyn til deres kost og med hensyn til alt, hvad de indtager i organismen af giftige stoffer. Når de ikke tager disse hensyn, må kroppen degenerere, blive syg, og mennesket må bukke under. Vi har jo allerede erfaringer for, at kræft kan opstå ved tobaksrygning, f.eks. kan cigaretrygning føre til lungekræft. Men kræft har også mange andre årsager. Der findes mange forskellige slags kræft, og årsagen til disse er både fejlagtige tanker og fejlagtig værmåde. Forkerte tanker i længere tid, mørke og usunde tanker, melankolske tanker, hadefulde tanker osv., er med til at bringe kroppen frem til kræfttilstande. Vældig skuffelse er også med til at kunne stimulere kræft. For at forebygge kræft må man lære at elske sin næste, og man må komme af med alle onde tanker. Man må lære at være god ved andre væsener. Det gælder ikke blot vore medvæsener, men i særlig grad de væsener, vi har in de i vor krop. Det er jo dem, der er udsat for kræftsygdommen. Der gælder det om i særlig grad at være god ved sine mikro- væsener og også elske dem, som vi elsker os selv, hvis man da kan sige det sådan, når det drejer sig om ens egen krop. Det går ligesom hen over hovedet på menneskene, at de inde i sig selv har et helt univers, som de er herre over. Der er store verdensområder, en hel masse mælkevejssystemer, som de i kraft af deres uvidenhed ødelægger ved deres fejlagtige tankegang. Hele kroppen udgør et stort område, hvor alle de mange organer er rene små Universer. Hvis man forstørrede dem tilstrækkeligt op, ville man ikke se organerne, men man ville se partikler og tomrum. Man ville nede i mikroverdenen, se et stjernesystem der er analogt med det, vi ser oppe i verdensrummet. Disse stjerner, disse tomrum og partikler, er altså det, vor organisme består af. Disse partikler bliver ledet og styret igennem tomrummet. Imellem partiklerne er vor tanke. Det er således vor tanke, der styrer alle disse partikler.
Det er det, jeg arbejder med på de symboler, der skal med i de kommende Symbol -bøger. Der vil man
få at se, hvordan hele systemet er nede i mikrokosmos.
Det er ikke nok, at man kan se organerne, og at man kan fotografere dem og tage røntgenbilleder.
Organerne er jo store sammensatte strukturer, som skal forstørres meget, for at man kan se dem som
det, de er: partikler og tomrum. Da er man kommet til grænsen for synet i mikrokosmos, ligesom man
er kommet til grænsen for synet ude i makrokosmos. Men der er den forskel, at opadtil er det
makrovæsenets jeg, der styrer os her i mellemkosmos, men nede i vort mikrounivers er det vort jeg,
der er herre. Her er det vore egne tanker, vi regulerer partiklerne med.
Hvis man har forkerte tanker, kommer der skred i disse små partikler. Da  de er små kloder, planeter
og sole, sker der eksplosioner, hvis de kommer for tæt på hinanden eller ind i hinandens område.
Hvis der f.eks. kommer lungepartikler over blandt mavepartikler eller omvendt, så opstår der
betændelse.
Det vil sige, at nede i mikrokosmos kan man se, at det er verdensbrande, men her i mellemkosmos ser
vi det som sår og betændelse.
Men det er altså kærlighed, der skal  til, for at man kan blive fuldstændig  sund og rask. Derfor
kan man ikke regne med, at menneskene kan komme til at leve helt sundt, så længe de ikke kender
deres organisme. Hvordan kan menneskene behandle noget fuldkomment, som de ikke har kendskab til,
og hvis love de ikke ved eksisterer? Hvordan kan de behandle noget fuldkomment, når de ikke ved,
hvordan dets love i virkeligheden i sin dybeste analyse fungerer? Derfor må menneskene komme til at
opleve alle de mange sygdomme. Der kunne ikke opstå kræft, hvis menneskene havde den rette
tankegang.
Når man i fremtiden bliver tilstrækkeligt udviklet, vil man med sin tanke kunne lave
mirakelhelbredelse. Når nu et område er blevet sygt, er der tale om mikrokosmiske eksplosioner,
der på overfladen ser ud som kræft. Men netop fordi de syge felter består af partikler og tomrum,
kan man med sin tanke gå derned, tænke fuldkomment og få alle partikler på plads igen. Det sker
øjeblikkeligt.
Nye organer kan komme frem, der kan f.eks. komme nye lunger omtrent på et øjeblik.
Men det betyder ikke, at man med det samme kan lave mirakel-helbredelse, det skal man ikke tro. Man
skal nå op til et meget større herredømme over sin tænkeevne. Det er jo tænke- evnen, der skal
bruges, og det er den, der er hovedfaktoren i hele vor væremåde og fremtræden.

Spørgetime for studie kredse, 22.04.1970
Uddrag fra denne bogen; http://shop.martinus.dk/da/danske-boeger-9/det-evige-verdensbillede-12/det-evige-verdensbillede-bog-5-920.html

 

en norsk 'kosmologi-dame' døde "her" for en tid siden og jeg fikk bl a endel kasetter hun hadde kjøpt med MartinusForedrag og spes.ett av dem har jeg ikke før"hørt online"- men kan jo hende jeg har oversett det.
Det er om "sygdom og fordøyelse", og har lasta det opp på
http://galactic.no/rune/lyd/martinus_sygdomOgFordoyelse1.mp3

Står bare SYGDOM OG FORDØYELSE 1, på kasett omslaget.

hovedsiden

RAMPA OM TANKEKRAFT

LOBSANG RAMPA- HOVEDSIDE