MARTINUS' SVAR PÅ SPØRSMÅLET:

HVORDAN UNDGÅR MAN AT BLIVE BESAT?

Finder der besættelse af onde ånder sted? Kan ånd, og hvad er årsagen til dette?Kan et stakkels menneske virkelig huse en sådan ånd og hvad er årsagen til dette?

 

Besættelse kan finde sted og er ofte en fremherskende faktor i årsagen til forbrydelser, mord og drab. I sådanne tilfælde, hvor en ugerning skyldes en besættelse, kan forbryderen bag efter ikke gøre rede for sin udåd. Han har nærmest været i en slags halvtrance. Han erindrer kun, at han blev grebet af en uimodståelig trang til at udføre forbrydelsen. Da videnskaben endnu ikke er så fremskreden, at den kan dokumentere besættelse som årsag, bliver denne undertiden fejlagtigt opgivet som "pludseligt udbrud af sindssyge"

Årsagerne til besættelse kan være vidt forskellige, men skyldes i de fleste tilfælde en fremragende jordbundethed hos det åndelige væsen, der er ophav til besættelsen. Denne jordbundethed kan f.eks. bestå i hævngerrighed dels over for individet, der bliver besat, og dels over for det individ, der er genstand for forbrydelsen.

Besættelse kan også være af lys natur, men den form er ikke så almindelig, idet lyse ånder forholdsvis hurtigt forlader den første sfære i den åndelige verden, hvilken er den sfære, hvorfra al mørk besættelse kan udløses, og som derfor hovedsagelig kun huser primitive og mørke ånder eller væsener, der endnu fryder sig over mørke og dræbende manifestationer.

Over for åndelig besættelse har ethvert normalt individ så megen modstand, at det ikke kan besættes mod sin vilje. Besættelse kan derfor kun finde sted i sådanne tilfælde, hvor individet har tabt troen på denne sin vilje eller har mistet sin selvkontrol, f.eks. i trance, hypnose, under hidsighedsanfald osv. Under disse tilstande kan stærke mørke ånder tage det pågældende væsens fysiske legeme mere eller mindre i besiddelse og hensynsløst gennem dette søge sine primitive fysiske begærs tilfredsstillelse.

Det gælder derfor om aldrig at tabe sin selvtillid, thi i overbevisningen om, at intet åndeligt væsen kan tage ens fysiske legeme, der jo absolut kun er bestemt for én selv, i besiddelse, ligger beskyttelsen. Ret tanken ind på Gud, hver gang du mærker noget psykisk ubehageligt nærmer sig, og du vil da være den sejrrige eller uovervindelige hersker i din egen organisme, thi en sådan tankeindstilling i renkultur udløser vibrationer, der afkræfter enhver form for mørk psykisk indvirkning, på samme måde som vand kan slukke ild.

Fra tidsskriftet KOSMOS nr 10 - 1990