denne i pdf
video med ole therkelsen om dette tema utg.side
dette var kopi fra en facebook-art.om temaet fra Martinus Forum hvor det lett "drukner i mengden" og denne artikkel var for verdifull til bare å forsvinne, så det ble tatt kopi og lagt ut her.


Martinus og pyramiderne
martinus 30 år
3min i lyd der Martinus bekrefter at pyramidene var "innvielses-apparater" i fortiden


Martinus gikk jo ikke inn så mye på det rent tekniske, men
denne besvarer mange spørmål om dette tema for min del:
Pyramids-How Were They Built and What Do They Serve? - Extraterrestrial Knowledge (Pleiades-Taygeta)
https://www.youtube.com/watch?v=A4xpfUrvS8E
Grace Cook sine 2 tidligere liv beskrevet levende i boken DE INNVIGDA - bok som ble overført for ca 50år siden til det kjente engelske mediet som har arbeidet i årtusender i samarbeide med de høyere plan på andre siden

I de primære kilder nævner Martinus selv alderen på pyramiderne til at være 80000-90000 år gamle.

Pyramidernes funktion har været indvielse af de kommende faraoer. (mer) Den potentielle farao har gennemgået forskellige indvielser, f.eks. i dronningekammeret og i kongekammeret er han blevet lagt i stenkisten og ved hjælp af magiske kræfter, er hans jeg blevet frigjort fra legemet. I den åndelige verden er han så blevet indviet i visse af universets hemmeligheder. Hvis han derefter var istand til at vende tilbage til sit legeme med fuld bevidsthed om hvad han havde oplevet, blev han betragtet som indviet og han kunne blive farao eller leder af menneskeheden. Denne form for indvielser er altså ikke den ”naturlige”, der kommer når man er udviklet til det.

På en måde er denne forklaring om pyramiderne ikke ”nok”, for alle de andre templer i Ægypten er jo også indvielsestempler. I artiklen ”Julestemning” kæder Martinus pyramiderne sammen med fødslen af de første menneskelige tilstande. Han siger desuden, at grundprincipperne for hele den materielle videnskab er nedlagt i pyramiderne. Og hermed siger han måske også, at vi inden det mere var dyr. Til et rådsmøde siger han, at pyramiden og sfinksen er bygget da det religiøse kom ind i verden.

På den baggrund kunne vi antage, at pyramiderne symboliserer det punkt i verdensgenløsningen, hvor de humane tilstande gør deres indtog på jorden, herunder den materielle videnskab.

Hvis vi nu ser på pyramidens alder i et åndsvidenskabeligt lys, da er den gængse opfattelse at Cheopspyramiden er ca. 4500 år gammel. Moses levede for ca.3500 år siden og hvis den nuværende videnskabs datering er rigtig, da er pyramiderne kun 1000 år ældre end Moses. Det skulle så betyde at der kun er 1000 år mellem, at det første menneskelige blev indført på jorden og lovene for menneskelig adfærd. Som jeg ser det vil det være fuldstændigt umuligt at gennemgå en sådan udvikling på 1000 år. Derfor må pyramiderne være langt ældre.

Verdensgenløsningen består i hvert fald af slangens forførelse af Eva i paradisets have, muligvis bygningen af pyramiderne som symbol på det menneskeliges opståen på jorden, Moses og lovene, der samtidig er en forstærkelses af mørket og Jesus korsfæstelse, der manifesterer den højeste menneskelige adfærd, at bede for sine bødler og samtidig manifesterer, at fra nu af er forsvaret i alle former ulogisk. Disse ting er jo nød til at ske i en bestemt rækkefølge og kræver lange tidsrum for udvikling. At Moses og pyramiderne i det lys skulle være tæt på hinanden synes helt ulogisk.

Pyramiderne er bygget ved tankekraft eller magi. Ved magi menes blot åndelige kræfter der ikke er kendt på jorden på nuværende tidspunkt. Den psykiske kraft er altså materialisering eller projektion af stoffets atomer. Det må dybest set dreje sig om, at stenblokkene er blevet dematerialiseret til stråleformig materie og materialiseret igen på deres plads.

Pyramiderne er bygget af et broderskab af indviede personer, der er kommet hertil fra andre mere højtudviklede kloder for at bistå os med dannelsen af en menneskelig kultur. Sam Zinglersen og Ingrid Okkels fortæller, at Martinus har fortalt, at Martinus var med til at bygge pyramiderne. Ingrid Okkels nævner specifikt det hvide broderskab i den forbindelse.

Alf Lundbeck fortæller, at Martinus i 30érne beskrev, at der ville blive bygget en pyramide større end Kheopspyramiden som et symbol på hvad menneskeheden er istand til at skabe med materielle kræfter. Pyramiden vil komme til at ligge i Rusland(Kaukasus?) i forbindelse med de ypperste læreanstalter Det er jo sikkert der Martinus institut flytter til på et tidspunkt. Ligeledes ville Martinus jo på Klint lave et mausoleum formet som en pyramide, men det blev ikke tilladt af myndighederne.

Der er en del kilder der har hørt Martinus sige, at der vil blive fundet noget i pyramiden, der peger direkte på hans arbejde. Hvis man gør et sådant fund, vil det selvfølgelig give et stort løft til udbredelsen af Martinus åndsvidenskab.

Hvis der findes denne forbindelse mellem Martinus og pyramiden, kan man sige, at det der skal fuldkommengøre menneskeheden(Martinus åndsvidenskab) bliver forbundet med det menneskeliges indtræden på jordkloden.

Nostradamus kæder Martinus og pyramiden sammen. Han mener pyramiden og Nostradamus vil give Martinus oprejsning. Han siger ikke noget om hvordan det vil ske, men personligt har jeg ikke andre bud, end at der virkelig bliver fundet noget i pyramiden, der stammer fra Det Tredie Testamente. Men derudover siger Nostradamus, at det der vil stoppe den kommende forfærdelige verdenskrig, bl.a er udbredelsen af den nye tro. Hvis den nye tro ikke ”kun” er kristen men udspringer hos muslimerne selv, virker det mere sandsynligt, at muslimer tager denne ”tro” til sig.


Kildematerialet

Kildematerialet er forsøgt delt op i de primære kilder, der stammer fra Martinus og de sekundære kilder, der primært består af hvad andre har hørt Martinus sige.


Primære kilderMartinus’ Erindringer (s. 138-142)

Peter og Sam ønskede, at jeg også skulle opleve Ægypten og »Det hellige Land« Palæstina. Dette ville jeg også gerne, men jeg var klar over, at det måtte vente, til jeg var færdig med »Livets Bog«.

I efteråret 1961 var jeg parat til at tage mod det venlige tilbud om en rejse til Ægypten og Palæstina. Og den 12. oktober fløj vi med SAS til Ægypten.

Vi landede om aftenen i Cairos lufthavn. En stewardesse spurgte os, om vi ønskede en rejsefører. Hun kendte »Ægyptens bedste rejsefører«. Han hed Ali Muhamed. Han var en 50-årig ægypter, og han var sheik over den nærliggende landsby Mena med 10.000 indbyggere. Han arbejdede for SAS og kunne tale lidt dansk.

Nu fik han os indlogeret på hvert sit værelse på hotel Mena House, som ligger en halv times kørsel fra Cairo. Hotellet er beliggende kun et par hundrede meter fra Cheopspyramiden og Sfinksen samt de to mindre pyramider. Men da det nu var blevet helt mørkt, kunne vi intet se.

Men tidligt næste morgen stod jeg op og gik ud på altanen, og nu så jeg solen stå op bag den kæmpemæssige Cheopspyramide. Det var et forunderligt syn.

Vi nød vort morgenmåltid i hotellets have omgivet af frodige palmer.

Nu ankom Ali, vor rejsefører, med tre kameler. Han syntes, at vi skulle starte dagen med en ridetur rundt om den store pyramide. Vi var jo ikke vant til at ride på kameler, men heldigvis drejede det sig om tre rolige og fredelige dyr. De lægger sig ned på knæ, når man skal op og sidde mellem de to pukler.

Efter rideturen skulle vi selvfølgelig se pyramiden indvendig. Man har jo for mange år siden fundet en indgang, som fører ind til den lange stejle korridor, der via en masse trin ender i Kongekammeret i pyramidens midte. Det eneste, der findes i Kongekammeret, er en sort granitsarkofag.

-Har denne sarkofag været benyttet til kongebegravelser?

- Nej - det er en misforståelse, den har aldrig været benyttet som ligkiste. Den almindelige mening om pyramiden går jo ud på, at den blev bygget af den ægyptiske konge Cheops, som residerede i Memfis omkring år 2800 f.Kr. 139 Men dette er helt forkert. Pyramiden er i virkeligheden 80-90 tusinde år gammel, og den er bygget ved hjælp af åndelige kræfter til brug ved indvielse af den kommende farao.

Det var kun de åndeligt stærkeste farao-kandidater, der kunne modstå de mange psykiske prøvelser, som de kom ud for inde i pyramiden.

Pyramiden er bygget i forhistorisk tid af et broderskab eller samfund af indviede personer, som kom hertil fra andre og mere højtudviklede kloder for at bistå ved dannelsen af en menneskelig kultur her på Jorden. De byggede pyramiden ved psykisk kraft, ved en slags materialisering eller projektion af stoffets atomer.

Når kandidaten til indvielsen, efter mange vanskeligheder og farer i de lavere underjordiske gange og huler, endelig var nået til Dronningekammeret og havde gennemgået indvielserne her, kunne han stige op til Kongekammeret, hvor den store afgørende prøve ventede ham. Han blev lagt i stenkisten, og ved hjælp af magiske og hypnotiske kræfter, hidrørende fra de adepter, som forestod indvielsen, blev hans ånd eller jeg frigjort fra det fysiske legeme for en tid, og i den åndelige verden blev han indviet i visse af universets hemmeligheder.

Hvis han derefter var i stand til at vende tilbage til sit fysiske legeme med fuld bevidsthed og erindring om det, han havde oplevet, blev han betragtet som en indviet, og der blev overdraget ham et hverv som konge eller leder af den opvoksende menneskeslægt.

I et syn så jeg, hvordan pyramiden så ud dengang. Den var skinnende hvid, idet dens sider var dækket af et hårdt porcelænslignende materiale. I dag er der ørken omkring pyramiden, men i mit syn var det en frugtbar oase med frodige palmer.

Vi kunne kun blive i Ægypten i 3-4 dage, da vi skulle videre til Palestina, men vi nåede alligevel at se en masse interessante ting- først og fremmest Cairos store nationalmuseum for ægyptisk arkæologi, som rummer størstedelen af de store gravfund.

Og stadig med Ali som fører oplevede vi nogle af Cairos monumentale moskeer, og i araberbyen kom vi gennem et orientalsk kvarter med snævre farverige basargader med et mylder af mennesker.

Og i en slags gondol fik vi den sidste aften en dejlig sejltur på Nilen.

Men så skulle vi videre. Vi tog en hjertelig afsked med Ali, og fra Cairos lufthavn fløj vi nu hen over Sinaihalvøen med Sinai-Bjerget, på hvilket Moses hentede tavlerne med de ti bud.Artiklen ”Julestemning” fra Kosmos 12/1992, Foredrag fra 19/12-1960
"Denne vældige fødsel af det guddommelige princip begyndte for ca. 90.000 år siden, da menneskeheden blev befrugtet af nogle store væsener, som inkarnerede på jorden. De nedlagde også grundprincipperne for hele den materielle videnskab i pyramiderne i Ægypten. Det skal jeg ikke komme ind på, men det var en fødsel, hvor de første menneskelige tilstande fødtes. Dengang var menneskene en slags dyremennesker, men nogle var dog så modne, at man kunne begynde at indvirke på dem, så humaniteten kunne vokse frem. "

(Julestemning, s. 225)


Rådsmøder

Aage Hvolby: De her blokke i pyramiderne, - de er altså flyttet ved tankekraft.

Martinus: Ja. Det er ved tankekraft. Det er ved magi.

Aage: Ja, men er de også skåret til ved magi?

Martinus: Nej, - de har haft håndværkere til en hel del. Det er nok begrænset, hvor meget de kan bringe disse kræfter ind på fysisk plan. Men i al fald - de store kræfter... disse blokke vejer jo op til 12 tons, nogle af dem. Og så op i den højde.

Aage: De kan godt være savet til, før de blev løftet op.

Martinus: Det tror jeg. Arbejdere har, tror jeg, lavet dem til. De er jo hugget ud i klippen. Man kan se det i bjergene, hvor de... Og der er jo lavet en model. Han, der har lavet pyramiden, har jo lavet en model af en af gangene... for at se, hvordan det kunne tage sig ud. Det må han jo have gjort.

Aage: Kunne; han ikke lige, så godt have lavet det i eet stykke, pyramiden.

Martinus: Ja, det ved jeg ikke. Det har han nok ikke kunnet.

Aage: Jamen ved magi.

Martinus: Ja. Men - jeg tror, der er grænser... at der er visse love for det også.

T(Tage Edelin?): Men det er jo fantastisk. Stenene ligger jo så tæt, at man ikke kan få et knivsblad ind mellem dem.

Martinus: Nej. Den cement er ligesom silke, - så tyndt et lag. Når stenene går i stykker, så er det ved siden af de steder, hvor der er cement.

Ib Schleicher: Men hvis det er håndværkere, der har lavet blokkene, savet eller hugget dem ud af klipperne, og dannet dem til, så har det jo også været et håndværk, der har stået på et meget højt stade.

Martinus: Det har den også gjort. Det må man regne med. Man må regne med, at de har været meget langt fremme, - men på en anden måde. Men den kultur kunne så ikke fortsætte på jorden. Og nu er det også det... jeg regner snarest med, at selve befolkningen på jorden var ikke nær fremme. Men DE er kommet for at give dem kultur og for at hjælpe dem.

Henning Laug: Nogle fødselshjælpere.

Martinus: Ja, fødselshjælpere. For jeg regner med, at pyramiden og sfinksen og alt det der er bygget som det allerførste, da det religiøse kom ind i verden, - altså sfinksen med dyrekrop og menneskehoved. De har vidst, at mennesket var et dyr, der er på vej til, til at det skal blive menneske. Og derfor har de sat dette så at sige varige minde.

Rådet 5/2-74[…] Pyramiderne er også bygget ved væsener fra højere planer.

Rådet, 21/5-74(Det følgende citat handler ikke direkte om pyramiden, men om det afsnit hos Nostradamus, hvor troen fra Danmark eller kongen af Danmark kædes sammen med pyramiderne.)

Aage Hvolby: Der står jo også noget om det i Nostradamus.

Martinus: Ja, der kan man jo se, hvordan det sejrer og kommer frem. Men det møder jo også modstand. Selv muhammedanerne kommer til at antage det.

Aage: Der står jo noget i retning af, at det nye verdensbillede vil komme fra Danmark, og at det vil gøre den danske konge ære. Ja, det står som Danmark - som nation - vil blive kendt og respekteret.

Martinus: Ja, det er sådan det menes. Det er ikke kongen i almindelighed .

Ib Scleicher: Der skulle have stået dronningen.

Martinus: Nå ja, men det er jo enpolethed. Nostradamus kendte ikke noget til det med dobbeltpolethed.

Henning Laug: Nej, han bruger jo det sprog, - som det kan forstås i, - det er måske så meget sagt. For det var jo meget gådefuldt. Men når han siger kongen af Danmark, så er det netop nationen.

Martinus: Jah., kongen af Danmark, det er jo, - det ER troen, han mener. Det er ikke kongen, der skal have udbredelse, men det er troen fra Danmark. Ja, det er Billensteins oversættelse, man skal ha'.

Henning: Ja, Kohlenberg har også lavet en oversættelse.

Martinus: Ja, den duer ikke. Han har ikke gjort det så udførligt. Man mærker, at Billenstein...

Rådet 3/8-76

Om Faraoer, pyramider og menneskehedens udvikling se også Paaske(1942) s. 14 og Livets Bog 4, stk. 1506.Sekundære kilderNostradamus (Kilde: C.S. Billenstein: Opklaring af Nostradamus profetier)

På side 128 kan man læse 4 centurie, vers 27:

Salon, Mansol, Tarascon de Sex, l´arc

Ou est, debout encore la piramide:

Viendront liurer le Prince Dannemarc,

Rachat honny au temple d´Artemide.”Salon, Mansol, Tarascon de Sex, Buen, hvori Pyramiden endnu staar oprejst, kommer til at løskøbe den danske Fyrste, som er bleven haanet i Artemides Tempel.

Mansol betegner Nostradamus, hvor han boede i Salon; Tarascon ved Rhone og Aix ( de Sex betyder, som tidligere nævnt, Aquæsextiæ = Aix) er to byer, der kun ligger henholdsvis 40 og 30 km fra Salon; de fire Ord betegner tilsammen Nostradamus. Buen, hvori Pyramiden endnu staar oprejst, er Nil-deltaet med Cheopspyramiden. Artemisias Tempel, Mausoleet, Gravmælet over denne Dronnings Ægtefælle var et at Verdens syv Underværker. Versets Mening bliver saaledes, at Nostradamus og Pyramiden, Verdens to største Mysterier, vil give den danske Fyrste oprejsning for den Haan, man tilføjer hans Eftermæle.”

Billenstein, s. 128

Per Thorell: "Testamentet - Optegnelser fra samtaler og samvær med Martinus" (1970 - 1981) (Fra Martinus-webcenter.dk)

Vi kom også ind på emnet pyramidemagi og pyramidens opførelse ved levitation.

Testamentet s. 30., 2/4-1978Martinus talte om sfinksen symboliserende det begyndende kristusvæsen. Ligeledes talte han om pyramiden, som han i et syn så den idens oprindelige fremtræden omgivet af et grønt og frodigt landskab, da han under sit besøg i Ægypten stod foran den store pyramide. Pyramideindvielsen var beregnet for det lokale virkefelt, som aspiranten ville få tildelt, og hvor det dræbende princip endnu var rådende. Pyramideindvielsen var altså ikke den store kosmiske indvielse, men snarere en form for kunstig bevidsthedsekspansion. Martinus kom også ind på pyramidens alder, dens mission i en større sammenhæng og den anvendte metode ved dens bygning.

Testamentet s. 33, 1/10-78Under vor samtale om polforvandling fremdrog jeg lighedspunkter Kundalini- og med yogasystemets chakraslære. Vi kom også ind på en omtale af Paul Brunton og hans lange mystiske tavshed. Hans bog "Hemmelighedsfulde Ægypten" indeholder et kapitel om "en nat i den store pyramide" hvilket Martinus ikke fæster megen lid til. At dronningens og kongens kammers indbyrdes position i pyramiden kan være vidnesbyrd om bygmestrenes kendskab til menneskenes kommende forvandling til dobbeltpolede alkærlighedsvæsener, ville Martinus ikke bestride. Brunton skriver jo i denne bog, at han blev isnende kold, da han lagde sig i stensarkofagen i Kongens Kammer, og Martinus bekræftede i den forbindelse, at ånd er kulde. Sfinksens udformning er bevis på Mestrenes enorme viden.

Testamentet s. 40, 21/1-79Når atomkraften blev anvendt på Moses' tid eller for eksempel ved bygning af pyramiderne, var det gennem tankens beherskelse af atomet, altså ved magi, ikke gennem sprængning af atomet.

Testamentet, s.105, 17/8-80Vi talte også om den store pyramides funktion som indvielses pyramide. Dens alder er betragteligt undervurderet af de pyramideforskere, der måler og vejer fra den rent fysiske side. Pyramiden har fungeret gemmen mange kulturepoker. Dette emne førte os igen ind på Paul Bruntons beretning om en nat i den store pyramide i hans bog "Hemmelighedsfulde Ægypten". Brunton er på en eller anden måde kommet i konflikt med Indiens "hellige mænd". De har ved magi lyst ham i band, så han ikke mere kan vende tilbage til Indien.

Testamentet s.114, 28/9-80Alf Lundbeck’s manuskript: ”Dage med Martinus, 1928 – 1932”.(Kurt Christiansens renskrift)

Martinus fortalte derefter hvorledes hans symboler vilde komme til at staa uforandrede gennem tiderne. Der skulde nemlig rejses en uhyre pyramide, i størrelse langt overgaaende kheopspyramide. Den skal rejses som et bevis paa, hvad den nulevende menneskehed er i stand til at skabe ved hjælp af de materielle Kræfter.

Paa de tre sider, skal der i farver vises de vigtigste af symbolerne. For at disse skal være absolut uforgængelige og i størst mulig grad uafhængig af vejr og vinds nedbrydende kræfter, skal de bestaa af metertykke sten i forskellige farver, sat sammen som mosaik. Den fjerde side af pyramiden skal være skinnende hvid - symboliserende det treenige princip.

Pyramiden vil blive centrum for jordens højeste aands¬liv i fremtiden og omkring den kommer de ypperste universiteter og læreanstalter i Martinus' ting til at ligge.

Pyramidens nøjagtige beliggende kender Martinus intet til endnu, da han ikke endnu har rettet sin bevidsthed ind paa dette spørgsmaal, men han mente dog nok at den kom til at ligge i Amerika.

Senere - nemlig i aaret 1931 - sagde Martinus, at der var større sandsynlighed for at den kom til at ligge i syd Rusland, det havde han da paa følelsen.

Det var jo ogsaa det første land, der havde prøvet paa at knække kapitalismens magt, og indføre den kommunistiske stat i stedet.

Da denne pyramide vilde besidde en meget stor psykisk kraft, var det Martinus' mening at lade fremstille nogle smaa pyramider efter den samme model som den store. Disse kunde saa anbringes i hjemmene og anvendes dér som koncentrationsmiddel.

Det var mulig at man ikke naaede at rejse pyramiden medens Martinus endnu levede her paa jorden, ja det var vel endog sandsynlig, men ihvertfald vilde der blive lavet en mindre model medens han var levende.

Martinus viste os derefter de tegninger han foreløbig havde udarbejdet, men disse var jo endnu kun skitserede. I "Livets Bog" vil beskrivelse og tegner blive fuldstændigt udarbejdede, saaledes at pyramiden kan bygges efter disse.-

Lundbeck, s.26-27Samtidig med at Martinus gerne vilde til Palæstina, vilde han ogsaa gerne til Ægypten idet han gerne vilde se den store pyramide og sfinksen. Der vilde han ogsaa ud i maanelys uden nogen ledsagelse og han sagde at besøget der vilde have en meget stor betydning for ham, naar han selv skulde til at konstruere tegningen til sin egen pyramide. "Man kunde jo nok, hvis man vilde tage derned og se alt hvad man vilde astralt, men det vilde alligevel ikke være det samme som i fysisk tilstand”.

Lundbeck, s.49-50 (dette manuskrift link)Antagelsen om at der vil blive fundet noget i pyramiden, der kan relateres til Martinus

Den første skriftligt nedfældet kilde om dette spørgsmål er sandsynligvis Olav Johanssons artikel i Kosmos 1988, ”Pyramidens hemmelighed” :

http://www.martinus.dk/da/kosmos/kosmos/1988/parser.php?fil=kos1988-01-011&nr=17

I artiklen skriver Olav bl.a:

Martinus har f.eks. antydet over for nogle af sine nære medarbejdere, at man efterhånden vil finde noget i pyramiden, som har direkte tilknytning til hans mission – skabelsen af den åndelige videnskab eller Det Tredie Testamente – og at det er denne opdagelse, som også Kristus sigtede til med sine gådefulde ord: "Jeg siger eder, at hvis disse tie, skulle stenene råbe". (Luk. 19:40.)

Om ophavet til denne antagelse skriver Olav på Facebook i december, 2017:

Mina källor till dessa informationer är framför allt två av Martinus nära medarbetare och vänner på den tid det begav sig: Bertil Ekström och Tage Buch. Jag har hört bägge omtala saken i privata samtal som vi haft och dessutom minns jag att både Mogens Möller och Inge Sørensen har nämnt om detta mer antydningsvis. Mogens på en kurs i Umeå i Sverige hösten 1979 där han kom in på Billensteins bok som du citerat ovan.”

Også John Klemens har beskrevet dette i december 2017 på Facebook:

Jeg har hørt Martinus fortælle at man vil finde “bekræftelse på mit værk” når man opdager et hidtil hemmeligt rum i pyramiden!”

På spørgsmålet om i hvilken sammenhæng det er sket og om der evt. findes noget skriftligt nedfældet svarer John:

Alle samtaler under møder er optaget på bånd så de findes uden tvivl i det sikrede rum på Martinus Institut. Nu kan jeg ikke huske om han udtalte det ved et “teparty” eller en privat samtale og de er jo ikke optaget på bånd!”Antagelsen om at Martinus har været med til at bygge pyramiden

Martinus - som vi husker ham; Sam Zinglersen: Martinus som jeg husker ham, 1989.

Men ved en enkelt lejlighed er han i en lille kreds af fortrolige venner gået lidt videre i sin forklaring, idet han røbede, at han selv var en af de indviede personer, der kom hertil for at opføre pyramiden – og det var 86 tusinde år siden!”

(s.279)Ingrid Okkels interviewes af Grethe Høj i 1997. Findes som lydfil eller evt via på martinus-webcenter.dk

Ingrid Okkels fortæller, at da Martinus fløj tilbage fra Japan, da fløj han over pyramiderne og han kunne selv i flyvemaskinen mærke udstrålingen fra denne store pyramide. Den er fyldt med åndelige stærke kræfter.

Muligvis i samme sammenhæng fortalte Martinus, at han som medlem af det hvide broderskab havde været med til at bygge pyramiderne, ved dematerialisation og materialisation. Dette skete for 86-87 tusinde år siden.

Religionen i Ægypten på det tidspunkt, var de sidste rester af den religion de havde på Atlantis. Hver gang der opstår en ny åndelig bevægelse, så er det klodevæsenet der får et kosmisk glimt.Kurt Christiansen: Martinus og hans livsværk- Det Tredie Testamente – En biografi

I appendiks E findes et interview med Tage Buch fra 2/10 2004. Interviewer er Rolf Elving, Lars Lundell og Lars Smedlund.

LL(Lars Lundell): Tage på din fødselsdag, så snakkede du om hvordan menneskeheden begyndte på jorden, og jeg fik en følelse af, at du havde tænkt meget over det med pyramiderne, og hvordan mennesket formes, altså vi var slaver på pyramidetiden. Kan du sige noget om dette, hvordan Martinus så på dette med pyramiderne ?

TB(Tage Buch): Ja, han sagde jo det var et indvielsesapparat. Det var ikke en begravelsesplads, det var et indvielsesapparat. Og han fortalte hvordan det var bygget op. De havde nok skåret ud disse klippeblokke, men de blev flyttet ved åndelige kræfter. Han sagde noget om, at de skrev på sådan en træspån, man havde jo ikke papir dengang, men så skrev de nogle bestemte tegn på dem og lagde dem oven på stenene, og så blev de altså dematerialiseret og så blev de materialiseret på plads derude hvor de skulle være. Så det var selve bygningen af det. Men jeg ved ikke ret meget om det, ikke andet end hvad jeg sådan har hørt og hvad jeg kan huske af det. Han fortalte også, at de der var modne dengang til at blive faraoner, de blev så lukket ind i pyramiden, i en af disse gange, og der skulle de selv finde frem til kongens kammer.

Det var som om gangene var fuldstændigt lukket for dem, men de skulle altså blive ved at arbejde på det indtil de fandt ud af en eller anden sten de kunne trykke på. Og så kunne de åbne sig en adgang, så de kunne komme videre. Men det var altså et sted hvor man virkeligt blev prøvet om man havde den udholdenhed og den karakter, som var nødvendig for at de kunne være egnede til at blive faraoner. Og så til sidst, når de havde arbejdet sig frem til kongens kammer, så blev de altså lagt der, og så blev de suggereret sådan at de kunne forlade kroppen, og komme ind på det åndelige plan, og der fik de så en vis indvielse. De skulle kunne herske over folk og de skulle kunne idømme dødsstraffe, så det var jo ikke nogen høj indvielse, men de blev indviet til den grad, der var nødvendigt for at de kunne styre folket.

LL: Var Martinus med ved selve byggeriet af disse pyramider?

TB: Ja, det siger Sam jo, men jeg har ikke hørt Martinus selv sige det. Men der er ingen tvivl om det, og han var også ganske klar over, at han havde ganske tæt forbindelse med pyramiderne. Han fortalte også, at da han var i Egypten boede de på et hotel hvor de havde udsigt over til pyramiderne. Da havde han om natten drømt hvordan pyramiderne og haverne omkring så ud oprindeligt. Der havde været guld på den øverste top, og så vidt jeg forstod, havde hele pyramiden været hvid og bare den øverste top havde været af guld. Så det havde været meget smukt. Og han fortalte, at på et tidspunkt var det gået under havets overflade, og der har det så ligget i årtusinder, og så har jorden så hævet sig igen, så de kom frem igen. Men der er ingen tvivl om, at han har haft noget forbindelse med det, det har han. Og han fortalte, at da han fløj tilbage fra Indien, og så fløj hen over pyramiderne, så pressede tårene sig frem i øjnene på ham. Det virkede så højtideligt på ham, at han fik tårer i øjnene.

(Appendiks E, s.44)I 20 afsnit, s. 23 skriver Kurt Christiansen:

En af Martinus meget nære venner, og Martinus medarbejder i en periode, fortalte mig at Martinus, til ham havde fortalt lidt om sin baggrund for at inkarnere på vores klode, specielt med det mål at præsentere menneskene for den kosmologi som han udarbejdede.

Martinus sagde at han havde været medarbejder ved menneskehedens udvikling på denne klode gennem mere end 90.000 år. Han havde bl.a. fungeret i Atlantis, og i perioderne hvor pyramiderne blev bygget (han har i øvrigt til andre fortalt lidt om hvordan byggearbejdet blev udført, og til hvilket formål. Til indvielse af Faraoer) samt på mange andre tidspunkter.

Martinus fortalte, at han i forbindelse med den nuværende inkarnation kom fra en planet i universet som er beboet af meget højtudviklede væsener. Det er en planet som har to sole, og ikke kun een som vi har. Jeg ved, at Martinus var meget glad for at se strålende farver og lysspejlinger. Han fortalte, at han derigennem blev erindret om det strålevæld der er på den planet hvorfra han kom.

(Afsnit 20, s.23)

Rolf Elving har i december 2017 skrevet på Facebook:

Guldtopp på pyramiderna? Det var jag som undrade om det inte var så en gång. Senare under ett möte på institutet säger Martinus att han inte undersökt det, men att det kändes sannolikt eller liknande.

Ole Therkelsen: Martinus og den nye verdensmoral, kapitel 6; https://www.youtube.com/watch?v=MEKLSrn1iS, Borgen 2004 (mer om temaet)

Ole Therkelsen har skrevet et kapitel om pyramiderne, der meget omhandler de samme ting, som er nævnt her. Der er mange gode kildehenvisninger til yderligere fordybelse.

En situation jeg ikke er stødt på andre steder:

Med sit clairvoyante syn oplevede Martinus sine visioner i farve. Ved et møde fortalte han, at han en dag så den smukkeste blå flamme stige op fra en lille bronze-pyramide, som han havde fået som gave. Sammen med andre små eksperimenter, som han lavede med denne pyramide, blev han overbevist om, at der var en særlig kraft ved pyramideformen.

Martinus reserverede altid sine åndelige evner til de kosmiske analyser, men det kunne forekomme, uden han ønskede det, at han spontant oplevede et åndeligt syn.”

(Kap. 6, s.67)

Hvor den oplysning stammer fra kan jeg ikke se.


SE også ART: https://www.oletherkelsen.dk/ot261-pyramidens-hemmelighed-i-lyset-af-martinus-kosmologi/

video med ole th. om dette tema PYRAMIDENE :
https://www.youtube.com/watch?v=MEKLSrn1iS

mer om disse innvielser i pyramidene
dansken jørgen knudsens pyramide-besøk under egypt-rejse-brev fra høsten 2021

flere rejsebrev fra Jørgen

denne video er også intr.vedr dette, fra chatte-kontakter med utenomjordiske i baser/fartøyer: https://www.youtube.com/watch?v=A4xpfUrvS8Edansken jørgen knudsens pyramide-besøk under egypt-rejse-brev fra høsten 2021
https://rune.galactic.to/spesBoker/the_pyramid_1978_book_les_brown.pdf
more on the PYRAMIDS etc            http://galactic.no/rune/undergiza.html
dansken jørgen knudsens pyramide-besøk under egypt-rejse-brev fra høsten 2021