MARTINUS  KOSMOLOGI  i  NORGE...historisk

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

BILDE som bakgrunn her: Martinus i tiden da han gjennomgikk sin 'kosmiske fødsel/innvielse' i 1921 - 30 år gammel -  som satte ham  i stand til å skape disse åndsvitenskapelige analyser på det overfysiske felt.VAR MARTINUS NOEN GANG /
HOLDT FOREDRAG I NORGE?


 I boken Martinus Erindringer, som Sam Zinglersen utga i 1987, ca seks år etter at Martinus forlot dette grovfysiske planet, såkalt "døde" - ble det på trykk skrevet at han
var i oslo i -52, s.124:
" I foråret 1952 holdt jeg 6 foredrag i Oslo, hvor der nu var
opstået en begyndende interesse for mit arbejde.
I den samme periode holdt jeg som sædvanlig foredrag
på vort Institut samt i en række provinsbyer.." link online utg.: https://rune.galactic.to/spesBoker/ma_erindringer_lyd/martinusErindringer.pdf

 Dette sendte jeg også til Mette G., som hadde denne kommentar, eller korrektur på dette:
"Jeg skrev til Institutet og spurte om dette for en del år siden. Jeg fikk svar, men har dessverre ikke tatt vare på svar-e-posten – jeg finner den i hvert fall ikke. Det var Knut Højby som sendte meg svar. Men har mottatt e-post fra Ole T med likelydende svar – Ole T sendte e-posten nedenfor til flere interesserte innenfor Saken. Oles svar limt inn nedenfor.

Jeg legger ved et brev Gerner Larson skrev etter besøk i Oslo i 1955, altså tre år etter Martinus’ planlagte, men ikke gjennomførte, besøk i Oslo i 1952. I brevet nevnes heller ikke noe slikt besøk tre år tidligere.
 
Vennlig hilsen

Mette

---------- Forwarded message ---------
Fra: Ole Therkelsen <oletherkelsen@gmail.com>
Date: tor. 1. okt. 2020 kl. 09:48
Subject: Pionerer og pionerarbejde i Norge
Hej

Mange tak for din interesse for Sagen og for dens udbredelse i Norge.

 På Martinus Institut er konklusionen den, at det er Sam Zinglersen, der har plantet den nævnte, men fejlagtige oplysning om Martinus' foredrag i Oslo i "Martinus Erindringer", som blev udgivet af Sam på sit eget "Zinglersens forlag".

 Herunder kan du læse Knud Højgaards redegørelse for Martinus' planlagte foredrag i Oslo.


Begivenheds-Oversigten, CITAT:
 
#  248                                          1952

M planlægger at holde seks foredrag i Oslo i feb.-marts (K-1952-1). I M-1 (s. 124) fortæller M, (formodentlig ukorrekt), at han holdt disse foredrag i foråret. If. notits i K-1952-2 måtte foredragene udsættes til efteråret (pga. lokaleproblemer i forbindelse med vinterolympiaden). – Det synes tvivlsomt, om foredragene blev afholdt: 1) Arkivalierne omtaler ikke afholdte foredrag. 2) If. telefonsamtale mellem Henry Hedegaard og Anne Brostigen (Oslo), feb. 2004, kan (ingen af) de ældre M-interesserede i Norge erindre, at M nogensinde skulle have været i landet.

[CITAT fra BO - slut]

(Jeg sender en kopi til Knud Højgaard, Det historiske arkiv på MI).

På de båndoptagelser, der ligger til grund for bogen "Martinus Erindringer" siger Martinus intet om rejser til Oslo og Norge.
 
Martinus nævner kun Norge et sted i båndafskriften i sammenhæng med Terrassen i Klint:

 Martinus: Jo, og så er der jo også blevet bygget et hus, som egentlig var beregnet til at skulle være ungdomshus, men der har sagen jo også trængt til et pensionat, så mange mennesker fra flere lande, der kommer jo mennesker både fra Sverige og England og fra ja altså fra Norge sådan. Og det er ikke godt, der ikke er et pensionat.  [...] CITAT SLUT

 Der er i øvrigt flere eksempler på, at Sam Zinglersen har plantet fejlagtige oplysninger, som ikke findes med på båndoptagelserne, som ligger til grund for bogen "Martinus Erindringer".

 Jeg sender denne mail i kopi til Erik Bech Olesen, som fortalte mig, at han arbejde med et projekt, der handlede om "Pionerer og pionerarbejde i Norge". Han vil måske bedre kunne besvare dine spørgsmål.


På forhånd mange tak
Med venlig hilsen
Ole