Tolfte kontakten Söndag, 20:e april 1975 kl. 3.11


 • 1   Semjase. Under trettio minuter har jag gett dig och några av dina vänner tillfälle att ta ytterligare bilder av mitt strålskepp.
 • 2. Denna möjlighet har jag ju också lovat dig, men inte så att du samtidigt skulle få ha personerna med på bilderna.
 • 3. Jag går verkligen inte med på det.
 • + Det vet jag, men varför skulle då inga personer få synas på bilderna ?
 • 4   Semjase. Det skulle jag inte vilja diskutera, och jag har mina skäl.
 • + Det låter för mig som något av en förevändning, Semjase.
 • 5   Semjase. Du har nog rätt, man kan säkert kalla det så.
 • + Och jag som trodde att vi alltid kan spela med öppna kort?
 • 6   Semjase. Visst ska vi det, men mitt handlingssätt skall inte ge dig några problem. Om jag nämnde skälen för dig, då skulle din egen grupp bli hätsk emot dig.
 • + Kanske har du rätt, men klara fronter gillar jag trots allt bättre.
 • 7   Semjase. Om du nu verkligen vill stå ut med följderna ?
 • + Naturligtvis, Semjase.
 • 8    Semjase. Om du menar det och tar ansvaret ?
 • 9. Okej då.
 • 10. I grunden är inte det viktiga för mig om du låter personer fastna på filmen eller ej som vittnen, men jag motsätter mig att det medtages på bild sådana personer som inte heller godtar bildbevis, och vilkas tankar ständigt sysselsätter sig med tvivel, kritik och andra skadliga ting.
 • 11. Tre av de medfotograferade personerna på dessa första foton är visserligen i någon mån fast i ett stadium av tvivel, men dock av ett slag som är förståeligt.
 • 12. Men en fjärde person är avgjort störande och utgör ett farligt element som kan äventyra vår sak.
 • 13. Denna person är alltför hårt fången i det världsliga för att kunna följa med i en utveckling efter verklig andlig lära.
 • 14. Denna person betvivlar fortfarande vad hon ser med egna ögon, vilket jag kommer att bevisa.
 • 15. Dessutom saknar hon alla sådana andliga förmågor som skulle låtit henne kunna ta emot andliga krafter, vilket jag också kommer att bevisa.
 • + Det är hårt, Semjase, för även tvivlare har rätt till bevis och övertygelse.
 • 16   Semjase . Javisst, det är riktigt, men detta slag av tvivel är förankrat i materialism och sådan brist på tro som kommer ur materiellt intellekt, och som får alla andligt-intellektuella färdigheter att försvinna fullständigt.
 • 17. Så sker inte av förstånds och förnuftsskäl utan på grund av, att denna person inte kan befria sig från en viss religiös fördomsfullhet.
 • 18. Men detta har jag redan talat om en gång, och att sådana faktorer bara är skadliga och till ingen fördel för din grupp, det har jag också nämnt.
 • 19. Du är helt enkelt för godmodig och förtröstansfull gentemot vissa personer. Vår sak skadas därigenom.
 • + Det du nu säger, Semjase, det är visserligen upplysande för mig, men jag skulle ju vilja ge alla en chans.
 • 20   Semjase. Din inställning hedrar dig i högsta grad, men du kan inte tillämpa den generellt utan att skada dig själv.
 • + Okej, jag ska tänka på saken, men det kan ta lite tid. Men får jag trots detta ta ytterligare några bilder för att använda dem vid planerade föredrag ?
 • 21   Semjase. Javisst, men var snäll och tänk på mina ord.
 • 22. Om du inte ser upp med detta måste jag allvarligt överväga om jag inte måste förstöra filmen.
 • + Semjase, jag ber dig om lite betänketid.
 • 23    Semjase:  Det ger jag dig gärna ändå, men jag vet ju hur snabbt du tänker.
 • 24. Jag tillåter dig att ta ytterligare 13 till 14 bilder, så att du sammanlagt har fått i hop femtio av dem.
 • 25. Men sedan måste det räcka.
 • 26. Även två eller tre filmer får du göra vid tillfälle.
 • 27. För nästa fotografering anropar jag dig kl. 10.00 i dag.
 • + Bra, tack Semjase.
 • 28   Semjase. Har du med dig de små påsarna eller lämpliga askar och mjukt material som jag bad dig om innan du gick ?
 • + Naturligtvis.
 • 29   Semjase. Det var ju bra, för jag har nämligen tagit med mig olika kristaller och mineralier åt dig.
 • 30. Sätt etiketter på dem, som anger benämning och fyndort, som jag kommer att tala om för dig.
 • 31. Du behöver inte hysa den minsta oro, för om man skulle analysera dem, så skulle man inte kunna konstatera några skillnader mellan dem och jordiska mineralier och kristaller av samma slag.
 • 32. Jag har redan sagt dig att strukturen etc. är lika i hela Universum, så att det för materia av samma slag gäller lika lagar överallt.
 • 33. Som en alldeles personlig egendom för dig själv har jag tagit med en klenod; en liten men vacker kombination av bergkristaller av olika storlek.
 • 34. De flesta föremålen stammar från mitt hemortssystem, men några av dem kommer från Venus och ert systems asteroidbälte.
 • 35. Jag hade tyvärr inte tid att analysera dem, så det måste du göra själv, om du nu förstår dig på sådant.
 • + Tyvärr kan jag just inte mycket om detta.
 • 36   Semjase. Låt dem då bli analyserade av en fackman, men förtig deras härkomst.
 • + Det fixar jag. ( Nu följer överlämnandet, förpackning och påskrivning av kristallerna och mineralierna )
 • + Vad jag nu ytterligare skulle vilja fråga om: Jag vet att Plejaderna befinner sig i "OXEN's" (Tyren) stjärnbild som en s.k. öppen stjärnskara, men hur många stjärnor eller planeter hör egentligen till detta system ?
 • 37   Semjase. De utgör 254 stycken.
 • + Ett nätt litet antal!
 • 38  Semjase. Jo, men det finns ännu mycket större system.
 • 39. Men nu är det återigen dags för oss att skiljas.
 • 40. Men jag kan följa dig ett stycke på vägen, för jag har landat mitt skepp något avsides från här. Tillägg av redogörelse för en tankeöverföring från måndagen den 21-4-1975 kl - 9 -37
 • 41   Semjase. Jag är inte precis förtjust över gårdagen, för trots mina föreskrifter har du nu återigen framställt foton på ett sådant sätt att relevanta personer kom med.
 • 42. Faktiskt måste jag nu allvarligt fråga mig, om inte jag skall delvis förstöra filmen, så att dessa personer ej längre syns.
 • 43. Mot tre av dina närmaste vänner och två av dina barn har jag verkligen inte det ringaste att invända, men däremot mot att redan tre farliga faktorer har exponerats på dessa bilder.
 • 44. Dessa tre personers materiella intellekt är starkt utvecklat på ett sådant sätt, att de inte kan tänka och handla andligt-intellektuellt, inte det allra minsta.
 • 45. De tror sig väl kunna det, men i detta avseende är de offer för ett allvarligt självbedrägeri.
 • 46. Deras andliga intellekt är underutvecklat så tillvida, att de bara kan tänka i rent materiella värderingar.
 • 47. De inbillar sig att andlig intellektualism vore detsamma som materiell-intellektualism, ty de vet ej skillnaden.
 • 48. Detta är vår sak mycket vanskligt; därför är jag tvungen att bli på det klara med om det ändål inte vore nödvändigt att förstöra filmen.
 • 49. Om jag verkligen skulle göra detta, då har jag nog möjlighet att göra det innan du åter använder negativen.
 • 50. I den tidiga morgonstunden nämnde jag för dig att jag skulle lämna bevis för att vissa personer lever, tänker och handlar fullständigt utanför varje slag av andligt svängningstal, och att de av detta skäl skulle komma att betvivla även det de ser med sina egna ögon.
 • 51. Därför var jag noga med att låta mitt skepp starta och landa synligt för allas ögon.
 • 52. Jag ansträngde mig särskilt att flyga bort mitt skepp direkt över dina väntande vänner, bland vilka också den person var, som är renons på de nödvändiga andliga anlagen.
 • 53. Men som var att vänta, så betvivlade denna person mitt skepp som sådant, trots att han kunde se det med sina egna ögon.
 • 54. Jag har kontrollerat denna persons tankar mycket noga, och har kunnat konstatera, att i mannen ifråga kunde inte skönjas någon som helst förståelse eller realistisk syn.
 • 55. Hans tankar var idel tvivlets, okunnighetens, och av materiellt-intellektuellt slag.
 • 56. Detta materiella intellekt var därvid så starkt utpräglat, att han inte ens kunde märka hur mina tankar trängde in, medan däremot de andra tre blev på det klara med att något skedde, även om de inte förstod hur det gick till, och inte heller vad syftet var.
 • 57. De kände det som en nedkylning av huvudet under en sekund när mina tankar trängde in, och ovetande bedömde de att orsaken skulle vara luftdrag eller en vindpust.
 • 58. Även de hyste vissa tvivel, men av förståelig art.
 • 59. När du gjorde den andra fotoserien blev jag först förargad, men jag lät det ske endast därför, att jag ännu inte hade bestämt mig för, om jag skulle tillåta dessa bilder eller inte. Det vet jag fortfarande inte, och jag har ju också sagt tidigare, att jag först måste besluta mig.
 • 60. Bli därför inte besviken, om jag kanske förintar filmen.
 • 61. Men i så fall skulle jag kunna ge dig tillfälle att göra nya bilder, varvid absolut bara sådana personer får komma med på bilderna, som är tjänliga för vår sak.
 • 62. Jag ber dig att ha förståelse för, att om du nu inte själv kan ordna saken, så måste jag själv avgöra, och precis detta kommer jag att göra inom 24 timmar.
 • 63. I ett speciellt avseende retade jag mig ordentligt på en dotter till den tvivlande mannen, ty hon har hyst materiellt-intellektuella tankar av ett mycket farligt slag, andligt oförmögen som hon är.
 • 64. Jag avslöjar inte dessa för dig. ty de skulle såra dig för mycket.
 • 65. Men jag tycker att även en rent materiellt andlig människa borde värna anständighet och förnuft, även-om hon inte direkt yppar sina tankar.
 • 66. Och just sådana människor får du inte ta med i din grupp, ty de fördärvar på alla sätt.
 • 67. Sätt samman din grupp av människor vars förnuft har andlig prägling; det materiellt-andliga förnuftet förslår tyvärr inte.
 • 68. Om inte båda formerna sammanvävas, då innebär det förintelse och förstörelse.
 • 69. Det är ensidigt förnuftsutrustade väsen av nämnt slag, som hämmar enskilda människors och massornas andliga framsteg, och som ständigt sprider ut nya irrläror.
 • 70. Dylika väsen har skuld i att usla religioner kan frodas, och att de sanna, andliga lärorna råkar ut för misskredit.
 • 71. Åtskilliga gånger har jag redan förklarat 'hur, var, och varför' beträffande observationer av mina skepp och kontakten med enbart dig dessa fakta till trots förmår inte förnuftet att segra hos de nämnda personerna, som bara tänker materiellt-intellektuellt.
 • 72. I ett kör kritiserar de mina arrangemang, och de försöker inte att förstå mina göranden och skälen därtill.
 • 73. Deras andliga oförnuft och tillika oförstånd låter dem inte inse det faktum, att de aldrig under innevarande levnad kan göra andliga framsteg om de tänker på detta sätt, och att de därför kommer att stå långt utanför varje kunskap, varje uppgift och varje kompetens som hör ihop med vår sak.
 • 74. Deras ständigt enformiga frågor och kritiska tvivel begriper de inte själva.
 • 75. Därmed förstår de inte heller något av det jag vid flera tillfällen har sagt och utrett beträffande dem själva.
 • 76. Alltså kan de inte heller förstå, att oförnuftiga våld endast kan stävjas med förnuftsmässigt våld, och det är just vad jag nu måste göra; trots att du vet att våld bara kan brytas med våld handlar du åtminstone i detta fall emot ditt vetande och kunnande.
 • 77. Du vet mycket väl, att personer som tvivlar på detta sätt är vår sak otjänliga i varje avseende, och trots detta har du inte uteslutit dem ur din grupp.
 • 78. Därför ser jag mig tvungen till att använda en metod som utestänger alla faktorer som ej befrämjan vår sak.
 • 79. Därför utfärdar jag den ordern, att du inte längre får informera sagda personer om ting och händelser som berör våra kontakter.
 • 80. Jag vill och kan inte förbjuda dig att ha kontakt med dem, men jag har bestämt, att du undanhåller dem ytterligare fakta och informationer i fortsättningen.
 • 81. Om du inte skulle efterkomma denna order, då måste jag avbryta vår kontakt, och söka mig en någon annan kontaktperson.
 • 82. I och med detta vill jag visserligen inte blanda mig i dina personliga angelägenheter-och avgöranden, men denna sak är inte allenast din, utan i grunden utgår den från oss, varför vi förbehåller oss rätten till vissa tvingande avgöranden.
 • 83. Om jag måste avbryta vår kontakt, då vore det mycket tråkigt för mig också, för jag har i dig funnit en ytterst märklig människa, som jag känner mig mycket förbunden med. Men trots detta kan jag inte avvika från mina givna direktiv, på sin höjd bara om personerna ifråga, eller någon av dem, skulle bli förnuftiga och förståndiga, men detta tycks ligga i den avlägsna framtiden.
 • 84. Bestäm dig därför själv för vilken väg du vill gå - vilken väg som är dig värdefullast. Jag . . .
 • + . . . . . . . . . . . . . .
 • 85  Semjase. Var snäll och avbryt mig inte, för nu måste jag tala, och jag kan varken gå in på frågor eller invändningar.
 • 86. Jag kan inte ta ifrån dig beslutet; det ligger helt och enbart hos dig.
 • 87. Du har frågan om 'vara eller inte vara' helt i din hand, och jag får inte råda dig till det ena eller det andra, ty du måste själv fatta beslutet.
 • 88. Enligt enhälligt beslut från vår sida ger jag dig 6 dagars betänketid, och jag själv . . . . .
 • + Jag har redan bestämt mig, Semjase. Det var det jag ville säga förut.
 • 89   Semjase. Är det slutgiltigt ?
 • + Det vet du ju.
 • 90   Semjase. Jag hade visserligen hoppats det, men inte vågat uttala det.
 • 91. Men det föll sig tydligen lätt för dig, ty jag uppfångar starkt oroade känslor från dig.
 • + Fördömt också, är nu det så viktigt ? Jag vet ju i alla fall mycket väl, att jag har handlat fel. Jag är helt enkelt en idiot, eftersom jag ofta hyser falska förhoppningar. Därför var det mycket bra att du sade mig ett sanningens ord. Ett kok stryk vore nu lämpligt för mig; än en gång: fördömt.
 • 92   Semjase. Bli nu inte upprörd, snälla du, för det är inte bara du som begår fel, också vi råkar göra fel då och då.
 • 93. Dina "falska förhoppningar", som du uttrycker dig, förstår jag å andra sidan, för jag känner ditt sätt att tänka i hithörande frågor.
 • 94. Men jag ber dig att du inte kallar dig för idiot, för du är inte så mycket som ett enda uns i det tillståndet.
 • 95. Dessutom plågar du mig, när du nedvärderar och skymfar dig själv på det sättet.
 • 96. Jag är verkligen mycket ledsen av den anledningen.
 • 97. Jag var säkert för hård mot dig, och du är också för hård mot dig själv.
 • + Nu börjar jag snart att lipa, förbannat också.
 • 98   Semjase. Jag känner mig lika illa till mods.
 • 99. Varför måste sånt här komma upp ?
 • + Det har jag ju sagt, för att jag var dum och gjorde fel. (Numreringen av Semjases yttranden 'hoppar' två steg här, då originalet har upprepat meningarna 98 och 99, och kallat dem för 100 och 101. Overs. anm.)
 • Semjase 102. Allt kan tyvärr inte förutses, för vi måste alla begå fel för att kunna lära.
 • 103. Men snälla du, svär (banne) inte mer, för sånt tycker jag inte om.
 • 104. Visserligen vet jag att dessa dina ord bara är uttryck för din förlägenhet när dina känslor hotar att ta överhand, men var snäll och utelämna dem i fortsättningen.
 • 105. Dina ärliga känslor värderar jag högt, och du får inte förringa dem.
 • 106. Men det är precis vad du gör när du svär.
 • + Tack, Semjase, det var ett uppriktigt ord. I det fortsatta skall jag ta hänsyn till din önskan, men bli inte nedstämd, om det trots allt skulle inträffa igen, då och då, för en dålig vana lägger men inte av från den ena dagen till den andra.
 • Semjase 107. Nej då, jag vet att du kommer att jobba med detta, för du är verkligen mycket ärlig mot dig själv.
 • 108. Jag skall tänka på det om du skulle råka missa någon gång. ( Här har återigen skett en dublering av meningar.,. nämligen av 107 och 108, varför numreringen hoppar två steg. Overs. anm.)
 • 111. Men nu skulle jag vilja ge dig ett ställningstagande i korthet till boken, som du lånade mig i går morse.
 • 112. Jag har redan gjort mig lite besvär med det.
 • 113. I och för sig finner jag verket vara delvis mycket värdefullt, medan andra delar av det har urartat i en mycket negativ bemärkelse.
 • 114. Bokens upphovsman kan i sig själv inte se klart, för han blandar fantasi, irrläror och verklighet till ett enda komplex.
 • 115. Alldeles uppenbart rör det sig om en människa, som trots att hon äger goda kunskaper om verkligheten, så är hon dock religiöst fången, och hon kan inte skilja villa från sanning, eftersom hon inte känner sanningen ifråga.
 • 116. För religiöst påverkade människor kan verket ge ett starkt intryck, men också för människor, som kan spåra sanningen, om dessa utvärderar de rent andliga aspekterna i boken.
 • 117. Det religiösa intrycket innebär de vanliga missuppfattningarna, medan de andliga aspekterna verkligen är värdefulla.
 • 118. Men detta andligt värdefulla har omedvetet undsluppit författaren, och det utan att han själv förstått, insett eller ens anat det.
 • 119. Då nu den jordiska mänskligheten övervägande består av religiöst påverkade människor, så utgör boken ytterligare ett irrlärande verk, som kommer att kräva sin tribut millionfaldigt, i likhet med de rena religionsböckerna.
 • 120. Jag kan inte säga mer om detta för ögonblicket, då jag ännu inte har arbetat mig igenom boken helt.
 • 121. Men som det verkar, så kommer den inte att ge några andra aspekter i de återstående delarna.
 • 122. Nästa gång vi träffas kommer jag att återlämna den, och då skall jag avge ytterligare förklaringar om det behövs.

 

Besynnerligheter efter kontakten söndagen den 20:e april 1975. Eftersom mina följeslagare var intresserade av landningsplatsen för Semjases strålskepp strax efter kl. 4 på söndagsmorgonen, så sökte vi efter eventuella avtryck i den omgivning, där skeppet kunde ha landat. Vårt sökande var dock förgäves, för i mörkret kunde vi inte hitta något. 

På måndagseftermiddagen ungefär kl. 13.30 tog jag mig därför tillbaka till platsen, och jag fann då faktiskt spår, som fortfarande syntes tydligt. Men de var belägna c:a 30 meter nedanför den lägsta plats som vi hade sökt på tidigare; nedanför två granar, där det var en stor, fri och plan plats. Det speciellt intressanta, som jag kunde konstatera var detta: När jag kom fram till platsen för den nattliga starten av strålskeppet med mitt fordon (moped) på skogsvägen, så spärrade en militärjeep vägen för mig, där den stod mitt på vägen. Jag var nu tvungen att minska farten, och jag for därför ytterst långsamt förbi jeepen, mot vars kylare ett befäl i schweiziska armen höll på att rita en noggrann skiss över platsen med omnejd(omegn), medan samtidigt ytterligare två officerare avsökte omgivningen ovanför och nedanför vägen med någon slags apparat; det torde ha rört sig om en sökdetektor. 

När jag körde förbi jeepen och befälet kunde jag tydligt granska skissen och konstatera att en korsad cirkel hade ritats precis på den kulle, från vilken strålskeppet enligt mina följeslagares beskrivningar måste ha startat kl. 4 på morgonen, framför granskogen och rakt upp mot skyarna. Efter att ha gjort denna egendomliga iakttagelse fortsatte jag vägen fram med ökad hastighet, och for upp på kullen, där jag ställde ifrån mig mitt fordon, då jag ville gå fram till militärerna och fråga ut dem om vad de höll på med. Men så snart som jag gick ner från kullen hördes ett rop från jeepen, och snabbt sprang de båda sökande officerarna till sitt fordon, och i ett halsbrytande tempo hetsade de därifrån, hän över den knaggliga terrängstigen. 

Jag för min del genomsökte sedan omgivningen och hittade strålskeppets landningsplats. Därefter avlägsnade jag mig från platsen och sökte i den utanför liggande terrängen efter militärer intill ett avstånd av en kilometer, eftersom deras egendomliga beteende hade berört mig på ett underligt sätt. Sökandet var dock förgäves, ty hur länge jag än for omkring i omgivningarna så kunde jag inte finna militärer - inte heller något av deras fordon. Men när jag åter befann mig på huvudleden mot Pfäffikon, och än en gång kastade en blick högt upp mot kullen där strålskeppet hade landat och startat, då stod militärjeepen åter där, medan militärerna åter genomsökte omgivningen. 

Snabbt vände jag nu och for tillbaka till kullen. Men nu kom jag inte längre fram mot jeepen än c:a 100 meter, innan samma spel sattes igång som när jag först dök upp. Militärerna ilade till sitt fordon och stack iväg. Detta militärernas egendomliga beteende väckte i mig den misstanken att deras närvaro nog måste stå i samband med UFO'T, dvs. strålskeppet. Uppenbarligen blev den nattliga händelsen observerad och rapporterad någonstans, eller armén hade på något annat sätt fått reda på händelsen.