Trettonde kontakten Fredag, 25:e april kl. 17.20


 • 1   Semjase. Tyvärr har jag mycket ont om tid i dag, så vi kan bara tala om det viktigaste.
 • 2. Först lämnar jag tillbaka den lånade boken. Jag behöver inte orda mer om den.
 • 3. Därvid åberopar jag den min bedömning, som jag gav dig redan vid förra kontakten.
 • 4. Nya synpunker har inte tillkommit.

 

 • + Jag kommer att vidarebefordra ditt svar till min vän, och i hans namn tackar jag dig för ditt arbete med detta.
 • 5  Semjase. Det är ingenting att tala om, och å andra sidan gläder jag mig åt att din vän ville veta hur jag bedömde denna bok.
 • 6. Om alla dina vänner vore lika förstående, förtroendefulla och vänliga som han, då låge allt bättre till med våra uppgifter.
 • 7. Jag är också glad åt dina båda andra vänner, även om dessa i det stora hela är lite långsammare i vändningarna.
 • 8. Men de hyser den föreställningen, att de först måste omskola sig beträffande vissa nya angelägenheter och insikter.
 • 9. Men jag får säga, att jag finner deras ansträngningar och förmåga att rätt uppfatta, och viljan därtill, vara anmärkningsvärda.
 • 10. Om de andra personerna i gruppen har jag ju redan talat utförligt vid förra kontakten, och jag vill inte gå in på det igen.
 • 11. Avgörandet i detta avseende har fällts och därmed basta.
 • 12. Men då hela deras uppträdande inte är bra för vårt arbete, så har jag umgåtts med tanken att jag skulle eliminera den film som du tog på söndagsmorgonen den 20:e april kl. 10, och där dessa personer kom med på bilderna.
 • 13. När jag betraktade arten av deras ofina tankar och inställningar och oförstånd, som skadar vår sak, så bestämde jag mig för att det var på sin plats att förstöra filmen.
 • 14. Därför har jag förstört den del av filmen, där de störande faktorerna finns med.
 • 15. Men dina närmaste vänner skall för den skull inte känna sig besvikna, ty under morgondagen skall jag bereda er ett nytt tillfälle att ta ytterligare bilder på eftermiddagen.
 • 16. Jag måste dock ställa som villkor, att inga sådana störande faktorer kommer med på bilderna som de nämnda personerna utgör.
 • 17. Men eventulla oinvigda, som kommer med på bilderna, stör inte; däremot de som känner till saken men är otjänliga motståndare.
 • + Självklart fogar jag mig i ditt beslut, Semjase, även om jag beklagar att filmen förstörts. Men att du inrymmer ännu en fotograferingsmöjlighet för oss, det gör oss kvitt igen. En annan fråga intresserar mig nu: Då och då kan jag se UFO'N som tydligen inte hör till er av deras form att döma. Men mestadels är föremålen så långt borta, att man inte kan urskilja något med säkerhet, eller ens fotografera dem, vilket dock skulle ha varit intressant.
 • + Skulle jag kunna göra något i syfte att trots allt kanske få möjlighet att fotografera någon gång? Den andra frågan rör kristallerna, som du har gett mig: Min vän F-L. fann stor glädje i den gröna malakit-stenen. Han låter nu fråga, om du kanske ville ge honom ett större stycke av denna stenart ?
 • 18   Semjase. Jag tycker det är mycket intressant, att du förbigår förstörandet av filmen med ett enkelt beklagande, vilket inte just är dig likt, för jag vet ju mycket väl, att du kan bli uppbragt när vissa ting inte går som du tänkt dig.
 • 19. Så sett ställer du mig inför en gåta.
 • 20. Men du ärar mig också i och med att du utan vidare accepterar mitt beslut.
 • 21. Vad de främmande rymdskepp beträffar, som du skulle vilja avbilda för jämförelse, så finns det tyvärr inget du kan göra.
 • 22. Du skulle väl kunna påverka deras flygväg och ljusutstrålning med din tanke, men inte i den utsträckningen, att du får dem så nära, att du skulle kunna fotografera dem.
 • 23. Men jag, å min sida, har möjlighet att göra det.
 • 24. Därför kommer jag att göra det vid tillfälle, och då anropa dig.
 • 25. Naturligtvis är jag gärna beredd att ta med ett stycke av malakit-sten för din vän F-L.
 • 26. Detta får dock inte bli någon regel, för jag har redan förklarat, att skälen till att jag tar med mig stenar och kristaller är ditt eget samlarintresse, eller att de avyttras.
 • 27. Men för dina tre närmaste vänner vill jag göra ett undantag.
 • 28. Men tills vidare måste de dock ge sig något till tåls, ty först om några veckor yppar sig ett nytt tillfälle för mig att ombesörja sådana ärenden.
 • 29. Med hänsyn till de föredrag som du planerar ska hållas om våra förhållanden, så har vi haft en ingående rådslagning.
 • 30. Därför kan jag meddela, att vi går med på att du tar ytterligare några dussin dia-foton av mitt rymdskepp, tvärt emot vad jag tidigare bestämde.
 • 31. Vi utgår därmed från den åsikten, att ett tillräckligt antal bilder skulle vara saken tjänlig och av stort värde.
 • 32. Därjämte beslöts ju av oss båda vid den senaste kontakten att de störande faktorer, som utgjorde grunden för mitt beslut att du inte skulle få ta fler bevisbilder, måste vara bortkopplade.
 • 33. Men trots detta skulle vi vilja inskränka antalet bilder till 100, vilket ju säkert torde räcka.
 • 34. Men villkoret är för dessa, att inte längre några personer kommer med på bilderna, för det som är viktigt är inte de, utan mitt strålskepp.
 • + Jag är mycket glatt överraskad, Semjase. Tack så mycket!
 • 35   Semjase. Du behöver inte tacka.
 • + Men ändå, jag är mycket glad. - Men nu ytterligare en fråga: Finns det någon möjlighet................
 • 36  Semjase. Jag måste tyvärr avbryta dig, för som jag sade, så har jag ont om tid i dag.
 • + Jag har bara en helt kort fråga.
 • 37  Semjase. I så fall, fråga då.
 • + Finns det någon möjlighet, att du någon gång kan ta med dig bilder från din hemmaplanet eller från vilka andra världar som helst, eller om jag ger dig min kamera, att du då tar bilder med den?
 • 38. Det måste jag tyvärr säga nej till, för det skulle föra för långt.
 • 39. Med undantag för kristallerna och stenarna, så måste vi hålla oss till jordiska ting.
 • + Tack, Semjase, detta svar nöjer jag mig med, men just nu kom jag att tänka på, att den 21:e april, alltså dagen efter vår förra kontakt, då befann jag mig i Ravensböhl, och då observerade jag militär där, som undersökte hela omgivningen. Har du kunnat konstatera något beträffande detta ?
 • 40  Semjase. Detta utgör visserligen redan ytterligare en fråga, men jag vet inget om denna händelse.
 • 41. Det torde väl vara möjligt, att någon som iakttagit starten av mitt skepp meddelat detta till myndigheterna eller till armen, och att man sedan börjat leta, vilket tyvärr inträffar då och då, när vi inte är försiktiga nog, eller när något oaktsamt främmande skepp dyker upp och till och med landar.
 • 42. Som du själv väl vet, så iakttar vi själva yttersta försiktighet i varje avseende för att kunna förebygga sådana förvecklingar.
 • 43. Men trots det är många gånger all försiktighet otillräcklig, för mycket ofta finns spanande ögon just där man minst förmodar det, t.o.m. under sen nattetid.
 • 44. Detta kan tyvärr sedan leda till ovälkomna intermezzon, särskilt i de fall då vi flera gånger flyger till platsen ifråga, eller då vi rent av måste landa där.
 • 45. Särskilt myndigheter och militär känner sig mycket hotade i sin maktställning när de informeras om observationer eller landningar av strålskepp osv., fastän vi inte är intresserade av att bryta eller hota deras primitiva maktutövning, ty den uppgiften åligger inga andra än enbart jordemänniskor.
 • 46. Men trots att de är mycket intresserade av våra strålskepp och utför forskning och undersökningar, så dementerar myndigheter och militär dessa fakta på det mest energiska sätt.
 • 47. Likaså bestrider dessa myndigheter också all hithörande information rörande rymdskepp, observationer och landningar osv., såväl som sina egna hemliga efterforskningar och undersökningar av platser där strålskepp har landat OSV.
 • 48. Oroa dig därför inte för den militär, som du träffade på eller observerade i Ravensböhl, för det de har fått fram hålles hemligt på det ena eller andra sättet, och de döljer allt med alla till buds stående lögner.
 • 49. De kommer på alla sätt att bestrida dina iakttagelser, om du så än hade kunnat bevisa dem fotografiska, vilket å andra sidan hade kunnat bli riskabelt för dig, som du ju redan vet av egen erfarenhet.
 • 50. Bekymra dig därför inte över arméns manipulationer, för i annat fall skulle dessa kunna bli farliga för vår sak.

jim nichols tegning av en av mange styrtede fartøyer som de millitær i topphemmelighet har tatt seg av og senere på det sterkeste benektet.

Og denne manipulasjonen har nå blitt DIREKTE BEVIST - gjennom arbeidet med THE DISCLOSURE PROJECT - som det også er laget billedgjorte utdrag fra på linken her.