Utdrag ur "Semjase Block 7". sidan 695 - om Hitler.

+(Meier): Min andra fråga gäller Hitler: Kan du nämna nogra närmare detaljer om hans ursprung før mig?

Semjase:

19. Du tänker på den före detta ledara av Tyska riket, på Adolf Hitler?

+ Precis.

Semjase:

20. Däröver får jag bara ge dig några sparsamma upplysningar, som däremot kommer att vara mycket intressanta för dig. 21. Adolf Hitler var i väldigt många betydelser ett geni. 22. Hans vetande nådde från de mest olikartade områden av av teknik, över många slags vetenskaper til] nyttjande av naturkrafter. 23. I sin form var han en inkarnerad livsform av mycket goda värden. 24. Han var ingen högutvecklad andemänniska, utan en människa av förstånds-och förrnuftvärden, därtil bestämd att leda hela den jordiska politiken och näringslivet i en bestämd riktning.

25. Till detta ändamål blev han skolad, och inkarnerad på på sin ort. 26 Han var bestämd till att våldsamt ge jorden en ny klädnad och inleda en ny utvecklingsform. 27. Detta blev mycket strängt kontrollerat och övervakat. 28. Men likväl blev all möda till ingen nytta, och han förmådde inte göra sig någon rättvisa i det måttet, som det var förutsett. 29. Via Thule-samfundet från Tyskland lyckades det för Gizehintelligenserna att ta Hitlers väsen i besittning, och missbruka honom för sina egna dunkla och ondisinnade ändamal, utan att han kunde sätta sig till motvärn.

30. Tillika med med detta tilltaget blev dessutom otalliga krafter i form av Gizeh-intelligenserna hemfallna jorde-människor i hans närmaste område besatta, och deras inflytande förmådde han inte att motsätta sig. 31. Så var han snart tvingad, att handla mot sina egna bestämmelser, och att göra saker som inte motsvarade hans vilja.

+ Något liknande har jag föreställt mig det. Jag kunde nämligen inte komma tillrätta med, att Hitler helt enkelt skulle ha varit en normal maktlysten. Hans görande och handlande - hans mig bekanta tankegångar ur böcker och skrifter före krigstiden - låter sig nämligen inte förenas med den allmänna bilden som blev gjord av honom efter krigets händelser.

Semjase:

32. Det är så som du säger det. 33. Adolf Hitler blev ondskefullt missbrukad av Gizeh-intelligenserna, som Thule-samfundet inte har obetydlig andel i.

+ Det har du redan sagt. Du har redan en gång talat om detta samfund, i sammanhang med Ashtar Sheran, eller vad det det nu heter. Enligt uppgift skall faktiskt den här Sheran också ha översänt en romanaktig bok, som det har förklarats för mig, vari det blivit sagt att hans släktingar för omkring 3500 år sedan, hade tagit ombord den käre Moses på ett strålskepp. Genom dessa blev då de 10 budorden överlämnade till honom. Förutom det så hävdade även den här Sheran också, att händelsen med Fatima vore tillbakaledande på det. Du har ju en gång gjort vissa antydningar om den här saken, men du har faktiskt inte uttryckt dig tillräckligt klart, därför att ni inte hade någon exakt visshet över den här händelsen. Nen du har lovat mig,att du skulle förklara det för mig, när ni hade fått klarhet om det. Det intresserar mig nu, om Thule-samfundet i Tyskland på något sätt står i sammanhang med den här Sheransläkten, och om de här ånyo har något att göra med Gizehintelligenserna.

Semjase:

34. Genom dina frågor har du klippt av en rad förklaringar, som jag ändå skulle ha givit dig i dag. 35. Genom besvärliga efterforskningar och övervakningar har vi för några dagar sedan nått entydig klarhet i att Asthar Sheran faktiskt existerar, och att han därför inte kunde bli identifierad, därför att han bedrägligt har höljt sig i det här namnet.

36. Hans verkliga namn är ARUSEAK, och han är en släkting till översta Gizeh-intelligensen. 37. I sitt uppdrag kontrollerar han det tyska Thule-samfundet, som han har slussat in två starka telepatiska faktorer i, men som också på telenotisk basis har övat inflytande på många av Thule-samfundets medlemmar, och olika utomstående grupper, även de som har mottagit pseudo-budskap från Asthar Sheran.

+ Nu förstår jag en del, men du nämnde ett ord som är obekant för mig, du sade telenotisk, vad är det.

38. Telenotisk betyder helt enkelt telenose eller telenotie.

+ Det är som en böhmisk skog för mig. Jag vet verkligen inte vad det är. Jag har aldrig hört detta ordet.

Semjase:

39. Du känner till hypnosen, som beror på objektivt och akustiskt inflytande,och som blir uppbyggt på dessa. 40. I motsats till hypnos behöver telenosen inget optiskt inflytande,utan bara vissa högfrekventa svängningar som är ohörbara för människan,och även på annat sätt outrönbar för denna, och som blir förmedlat med hjälp av tekniska apparater och instrument,så som till exempel radio, telefon, television och liknande kommunikations och förmedlingsapparaturer och instument.

+ Aha,nu ser jag klart. Det hade jag egentligen själv kunnat komma på genom ordet tele. Jag är verkligen dum.

Semjase:

41. Det är du inte på något sätt. 42. Men tänk på att du, trots ditt oerhörda vetande fortfarande inte känner till och vet alla saker, så att du alltid måste lära vidare, det som utvecklingen fordrar av dig.

+ Det är jag klar över.

(slut utdrag så langt)