Fra "Semjase: 10"

Utdrag ur 45:e kontakten Onsdag, 25:e Februari 1976 kl,03,04.

Jordens ålder och förstörelse.

Semjase::

56. En malmbrytning eller annan mineraibrytning på en planet eller annan stjärna blir bara verkställd hos oss i yttersta nödfall, då denna procedur är lika med stjärnans förstörelse.

57. En planet eller en annan stjärna får aldrig bli exploaterad i den formen,som händer på jorden.

58. Vad jordemänniskan bedriver, det är detsamma som en planetförstörelse.

59. De första onda verkningarna av denna förstörelse gör sig redan sedan årtionden kännbara på jorden, medan den nuvarande tiden redan själv inleder födslosmärtorna till förstörelsen.

60. Man kan säga så, att jordemänniskan exploaterat sin planet och berövat den dess fundamentala livskraft, i det att dess jordolja, jordgas och olikartade malmer berövats.

61. Detta leder till att jorden lider av förskjutningar i det inre, vilket lett till våldsamma vulkaneruptioner och jordbävningar, därför att jorden långsamt bryter samman i sig själv.

62. Men samma händelse blir också framkallad genom uppförandet av fördämningar och liknande produkter, som genom de samlade vattenmassorna framkallar mycket farliga jordförskjutningar.

63. Det värsta vansinnet begår jordemänniskan med sina över-jordiska och underjordiska atombombexperiment liksom med de här fruktansvärda underjordiska explosions-försöken, som de deklarerat som atombombtest, som sanningsenligt däremot är mycket farligare.

+(Meier): Det är saker som jag vet, men som alla politiker och vetenskapsmän förnekar. Men vad menar du med det, att dessa vansinnesidioter skulle testa ännu farligare saker, som de betecknar som atombomber.

Semjase::

64. Det är en bomb som blivit framställd ur naturliga urprodukter ur naturen, men dess verkan vid en explosion är många tusen gånger starkare än hos den största atombomb.

65. Bringad till explosion i ett lämpligt område, utlöser den en oerhörd kedjereaktion,genom den jorden inom bara 7 till 8 minuter hemfallit åt en total eldstorm och atomiserats.

66. Ett räddningsförsök vore hopplöst, för när kedjereaktionen är utlöst, kan den inte mer bringas till stillestånd.

67. Inte ens vi skulle kunna företaga oss något mot detta.

+ Det vore alltså det absoluta slutet för jorden, ragnarök, som PTAAH förklarade för mig? Alltså den så kallade overkill, som vi kallar det?

68. Semjase: Javisst.

+ Du har ett rätt sakligt konstaterande. Men säg mig, vilken vansinnesbomb det handlar om, och under vilka möjligheter den här under täckmantel av atombombförsök testas?

Semjase:

69. Jag får tyvärr inte göra några uttalanden i officiell form.

+ Det är bra, jag kan redan själv peppra, salta och krydda steken. Men det vore verkligen skada, om lilla mamma jorden redan så snart skulle flyga i luften. Den tycks mig nämligen mycket bra och på något sätt har jag ända fattat tycke för den här världen.

Semjase:

70. Det tycker jag också.

71. Din hemvärld är faktiskt mycket vacker.

72. Men det kommer den inte att vara länge till, om inte jordemänniskan mycket snart ändrar sin inställning och ger upp sitt vansinnesuppförande.

73. Men ännu förmår jorden att regenerera sig, om plundringarna inom kort tid blir fullständigt stoppade.

74. Men för regenerationen behöver planeten ett mycket stort tidsrum som kan beräknas i milliontals år.

+ Det kan jag livligt föreställa mig. När jag tänker på, hur gammal jorden är, då kan jag på ett ungefär beräkna regenerationstiden.

Semjase:

75. Javisst, men hur mycket uppskattar du jordens ålder till?

76. Det skulle intressera mig.

+ Vill du sätta mig på det hala?

Semjase:

77. Jag är verkligen intresserad av din uppskattning.

+ Hm, då vill jag våga mig på det.- - - Men skratta inte om jag tar till för mycket.

Semjase:

78. Du har mitt ord.

+ Bra då, våra vetenskapsidioter är de allra slugaste som är ute och går på vår jord med sin vishet. Dessa uppger jordens ålder till omkring 500 millioner år.(Vetenskapsmännen kommer också med 4,5 - 6 milliarder år) Sedan min långa resa med dig och PTAAH är jag däremot av lite annan åsikt. Ni har låtit mig se olikartade stjärnor som tillhör de mest olikartade utvecklingsstadier. När jag nu betraktar allt tillsammans och jämför med jorden, då överträffar jag våra vetenskapsmän något i deras tidsantagande. Först nyligen har jag låtit allting gå igenom huvudet en gång och räknat sammans allt, varvid jag då kommit till talet 640.Så måste enligt min beräkning jorden vara 640 milliarder år gammal.

Semjase:

78. Du tillåter väl dig ett skämt?

+Varför då?

Semjase:

80. Du vill väl ändå inte säga, att det här är ditt framräknade tal?

+ Naturligtvis är det så,varför skulle det inte vara så?

Semjase:

81. Har du någon gång talat med min far om denna saken utan att jag vetat om det, eller kanske med Nera eller Asket-eller kanske med SFATH?

+ Absolut inte.

Semjase:

82. Eller med Quetzal?

+ Varför skulle jag det? Även här kan jag med gott samvete säga nej. Men vad gäller det? Gör inte saken krånglig.

Semjase::

83. Du skojar verkligen inte med mig?

+ Om det vore så, då kan du du sparka mig till månen.

Semjase:

84. Det är faktiskt häpnadsväckande.

85. Om jag inte själv hade hört dina ord, skulle jag drista mig själv till att påstå,att någon utav oss hade nämnt talet.

+ Kan du inte göra det lite längre?

Semjase:

86. Efter våre beräkningar är ---det är helt enkelt ofattbart.

87. Hur har du då kommit fram till detta tal?

+ i varje fall inte genom söndagsskolan.

Semjase:

88. Det är oförklarligt hur du har erhållit detta resultatet

89. Det är verkligen ett oförklarligt fenomen för mig.

+ Men spela inte över nu. Varför gör du det. Jag har bara ansträngt mitt förstånd något med den saken. Har jag då skjutit bredvid så våldsamt, att du liksom måste göra det till en hel mobil teater?

Semjase:

90. Skjutit bredvid säger du?

91. Helt motsatt; det syns mig så otroligt, därför att du bara tagit miste på talet sex.

+ Nu förstår jag överhuvudtaget inget mer.Om jag har misstagit mig på en sexa, då är jag ju ännu dummare än våra vetenskapsmän, och hela min teori av de mest sedda olikartade stjärnorna i universum faller ju ihop som ett korthus.

Semjase:

92. Men varför då, du har ju gjort en mycket bra beräkning.

+ Gör det inte så spännande. Du har ju just nu sagt,a tt jag bara har tagit miste på talet sex, och nu påstår du åter att min beräkning var bra.

Semjase:

93. Nu förstår jag dig.

94. Du antog alltså, att du måste ta bort sexan i ditt tal, varefter du då skulle komma att hamna på ett resultat av 40 milliarder år.

95. Detta vore förvisso mycket dåligt uträknat, faktiskt.

96. Nej, du skall lägga till en sexa.

97.Våra mycket noggranna beräkningar har resulterat i,att jorden uppvisar en ålder av 646 milliarder år.

98. Så du har bara räknat fel på en sexa.

+ Sagolikt,och för den sakens skull måste du göra en sån teater.

99. Du har inte haft några som helst hjälpmedel,och har trots det räknat ut jordeåldern med bara 6 milliarder år fel, vilket era vetenskapsmän med alla möjliga hjälpmedel inte ens har kommit i närheten av.

100. Det skulle jag vilja beteckna som fenomenalt.

+ Lämna nu struntpratet. Ni har ju själva givit mig tillfälle, att kunna se mig omkring på olika gamla planeter. Så det är heller inget under, att jag har kommit på jordens ålder något så när. Men nu lämnar vi det, och säg mig hellre en gång,om ni har beräkningar över, hur länge våra jordförråd fortfarande kan bli exploaterade?

Semjase:

101. Det är helt olika, men i genomsnitt kommer jordens dyrbarheter att vara utnyttjade inom 27,5 år.

102. Det gäller metaller osv.

103. Jordoljan skulle väl bara räcka i 20 år efter den gällande jordiska vansinnesutvecklingen.

+ Jordoljan är ju ändå en livsform liksom malmen, eller? Om jag är riktigt informerad,så handlar det om baziller?

Semjase:

104. Javisst.

105. Jorden besitter en jordoljeförekomst av 646 milliarder ton,varav redan 65 milliarder ton genom jordemänniskans dumhet blivit exploaterad eller förstörd.

106. Förstörelsen blev producerad genom underjordiska atombombexplosioner.

107. Den förstörda oljans kvantitet uppgår till 20 milliarder ton,alltså närmare hälften av det som jordens människa har exploaterat, vilket kan beräknas med en kvantitet av 45 milliarder ton.

108. En planet som jorden producerar inom loppet av en milliard år jordolja i en mängd av en milliard ton.

109. Då planeten är 646 milliarder år gammal producerar den därför i sitt inre 646 nilliarder ton jordolja.

110. Av denna kvantitet har jordemänniskan på mindre än ett århundrade redan utnyttjat en tiondedel - en kvantitet, som jorden behöver 65 milliarder år för att producera.

111. Vill planeten återigen regenerera denna kvantitet efter efter den hittills pågående rovdriften av alla malmer, gaser och oljor osv, då behöver den efter dagens jordskatteförlust 118 milliarder år, alltså nästan det dubbla av den normala produktionstiden.

112. Detta därför, emedan jorden i dag genom oförnuftet av sina invånare saknar väldigt mycket av sina grundämnen som den behöver till produktion, därför att människan stulit det från den.

113. Enbart jordytan har på mindre än ett århundrade förlorat så mycket fruktbar mark, att naturen skulle behöva många millioner år, för att återigen göra den fruktbar.

114. På bara 25 år har människan redan förstört så mycket av fruktbar eller halvfruktbar mark, att den naturliga måttstocken blivit överskriden med 144,2 %.

  1. Med det menas; jordemänniskan har till de naturliga öken-områdena och liknande ofruktbara områden på bara 25 år skapat nya ofruktbara öknar- och ofruktbar mark med 144,2% i det han förstört skogar och fruktbar mark.
  2. Ännu för 35 år sedan var jordytan täckt med 86,1% fruktbar jordyta, men i dag räknas denna procentsats med 39,7%.

+ Men vad skall man företa sig mot detta? De ansvariga politikerna och vetenskapsmännen bekymrar sig inte ett skit därom.De säger och tänker bara, att de själva kan leva gott genom detta vansinne, och att de ju inte själva mer skulle vara med om att uppleva det eländiga slutet.

Semjase:

117. Tyvärr säger du hela sanningen.

118. Era politiker och vetenskapsmän är renodlade ansvarslösa varelser,som obetingat måste bli fråntagna sin makt, för att bli ersatta med förnuftiga och ansvarsmedvetna krafter.

119. Men detta kan tyvärr bara nås genom våld, som måste bli utövat av folket själva.

120. Jordemänskligheten måste därvid gå in på andra punkter som låter sig uttryckas i fem värden.

121. För det första; under många år framåt måste ett absolut födelsestopp bli genomfört, för att minska mängden av jordemänskligheten under en milliard enheter.

122. För det andra; ett omedelbart instellande av ALLA jordexploateringar är av livsnödvändig betydelse, och därför måste varje exploatering bli stoppad.

123. För det tredje; atomtesterna och det ännu större vansinnet med kedjereaktionsbomber måste med omedelbar verkan bli inställda.

124. För det fjärde; uppförda vattenmagasin måste förstöras.

125. För det femte; samtliga uppbyggda kärnkraftverk måste förstöras, och nya sådana verk måste förhindras.

+ Flicka, det är saker, som många människor själva har tänkt men pamparna i de övre och översta ställningarna bekymrar sig inte ett skit om det.

Semjase:

126. Det är jag medveten om.

127. Jordemänniskan blir tvingad att göra det med våld.

128. Han har alldeles för länge låtit lura sig av de ansvariga därför kan han heller inte uppnå mer i fredliga former.

129. Makten på jorden blir förkroppsligad genom politiken, religionerna,och vetenskapsmännen.

130. Och precis denna makt måste bli bruten, annars upplever jordemänniskan ett mycket elakt slut, inte bara genom krig och utrotning, utan också genom planetens atomisering.

131. Genom den nya vansinnesbomben är visserligen stora kosmiska konsekvenser avvärjda, så att andra stjärnsystem och galaxer inte längre blir ofördelaktigt påverkade.

132. Jorden skulle däremot bli förintad i en eldstorm.

133. Men jordemänniskan har fortfarande lite tid att besinna sig, och de stora, som du kallar dem, att rycka ifrån dem maktens fäste och att leva efter naturliga levnadsregler.

134. Men det kan inte undvikas att människan redan måste bära konsekvenserna av sitt vansinne, då jorden själv redan är så skadad i sitt inre och yttre, att den redan revolterat i sitt inre.

135. Våldsamma jordbävningar,vulkanutbrott,klimatiska förändringar, stormar,vatteninstörtningar och olyckshändelser kommer hädanefter att märka den framtida världsbilden.

136. Hela länder kommer att sjunka i vattnet, och otaliga människor kommer att få ett olyckligt slut.

+ Jag vet, jag har fått de exakta uppgifterna genom profetiorna från PETALE-planet.Jag vet också, att ett helvetiskt krig kommer att dundra över jorden.

Semjase:

  1. Javisst,de här kommande händelserna är redan oundvikliga…. (slut urdrag)

(vel - er de det? - jf. Andre kilder - ex. Martinus - er kloden overvåket av et kosmisk FORSYN - virkende for JORDJEGET SELV - og dette forsyn har full kontroll. Så hva som kommer av nødvendige "renselser" bestemmes av dette forsyn. R.Ø.anm.)