Vril                      


Vril gruppen  ble dannet i Østerrike i 1921 og er en esoterisk kvinnegruppe. Vril er et Aldebaransk ord som betyr Lik Gud. Det skrives Vri iL. Gruppen blir ledet av mediumet Maria Orsic. Etterhvert ble gruppens hovedmål å realisere interstellar romfart på Jorden. De klarte å få bygger 2 interstellare romfartøyer etter anvisninger fra utenomjordiske som bor på Aldebaran. I 1945 flyttet denne gruppen til en planet i Aldebaran systemet og fortsatte sitt arbeide der. Etter å ha bodd på Aldebaran en stund fikk de utvidet sin levealder til maks 1000 år som er en levealder som er vanlig i utenomjordiske sivilisasjoner fra det Lyransk/Pleiadiske slektstre. Representanter fra denne gruppen har flere ganger senere besøkt Jorden i usynlige romskip og Marie Orsic ble senest påtruffet i Mojave ørkenen i USA i 2012. Gruppen har kontaktet galactic.to direkte og kommet med informasjon som vil bli lagt ut ettersom det blir oversatt. De er involvert i UFO avslørings arbeidet som foregår nå, slik at gruppens hovedmål kan bli oppfylt som er at Jorden kan få interstellar romfart og at kulturelle impulser fra andre høyere utviklede sivilisasjoner i galaksen blir tilført Jorden. Dette vil heve livskvaliteten på Jorden vesentlig.